Konferans Hashtag #ANKOSLink2018

Poster Sunumları

Poster SunumuANKOS üye kurumlar arasında mesleki ve bilimsel paylaşımı artırmak amacıyla ANKOSLink’te bu yıl “Poster Sunumları” gerçekleştirilmeye devam edilecektir.

Kabul edilen posterler Konferans sürecince sergilenecek ve düzenlenecek poster oturumunda yıldırım konuşma yöntemi ile sunulacaktır. ANKOS Program Komitesi tarafından "En iyi Poster" seçimi yapılacaktır.

Poster hazırlayan ve sergilenmeye hak kazanan tüm poster sahiplerine ise Teşekkür Belgesi verilecektir.

Vektörel ANKOSLink logosuna buradan erişebilirsiniz.
 

ANKOSLink 2018 Poster Sunum Kuralları

 

- Posterler, ANKOSLink 2018’nin temasına ve ANKOS’un faaliyet alanlarına uygun olarak, Araştırma Bilgi Sistemleri, Araştırma Verilerinin Yönetimi, Açık Bilim, Bibliyometri, E-kaynaklar, Kaynak Paylaşımı, e-Öğrenme Araçlarında İyi Uygulamalar, Bilgi Okuryazarlığı Eğitimleri, Konsorsiyum Modelleri, Akademik Kütüphaneler  vb gibi konularda hazırlanmalıdır.

- Posterde çalışmanın adı, yazar/yazarların isimleri, unvanları, çalıştıkları kurumların isimleri, çalışmanın amacı, kullanılan yöntem, sonuç ve değerlendirme bölümleri olmalıdır.

- Posterler, belli bir şablona bağlı kalmaksızın, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Fikir vermesi için ANKOSLink 2018 web sayfasında poster bildiri şablon örnekleri yer almaktadır.

 - Posterler, 70 x 100 cm boyutlarında tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır.

- Posterler jpg ya da pdf formatlarında 1 Mart 2018 tarihine kadar değerlendirilmek üzere pr@ankos.org.tr e-posta adresine gönderilecektir.

-Poster başvuruları ANKOSLink2018 Program Komitesi tarafından değerlendirilecektir.

- Sergilenmeye hak kazanan posterler,12 Mart 2018 tarihine kadar belirlenerek hak sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır.

- Sergilenmeye hak kazanan posterler, 17 Nisan 2018 tarihinde saat 12:00’den itibaren numaralanmış panolara asılacaktır. Poster yapıştırma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.

- Sergilenmeye hak kazanan posterler için bir “Poster Oturumu” düzenlenecek olup, poster sahipleri posterlerinin sunumunu bu oturumda yapacaktır.

-Ödüle layık görülen posterin seçimi, ANKOSLink 2018 Toplantı Komitesi tarafından yapılacak, Poster sunumlarının yapıldığı oturumun sonunda açıklanacaktır.

- Poster sunacak katılımcıların, ANKOSLink katılım masraflarını (konaklama ve ulaşım) kendileri karşılamaları beklenmektedir.

- Poster baskılarının yapılması ve sergi açılışından önce asılmış olması  poster sahibinin yükümlülüğündedir.

Örnekler:

Örnek Poster 1 - Örnek Poster 2 - Örnek Poster 3 - Örnek Poster 4 - Örnek Poster 5