Konferans Hashtag #ANKOSLink2018

Kim Katılmalı

Kim Neden KatılmalıANKOSLink 2018 son gelişmeleri takip edebilmek, yeni hizmetler geliştirme ve mevcut hizmetleri iyileştirmek için gerekli tüm kaynakların bir çatı altında toplandığı uluslararası bir konferanstır.

ANKOSLink 2018 firmalara kendilerini ve ürünlerini tanıtabilecekleri ortamı sunabilecekleri zengin sergi imkanına paralel olarak sektöre ait en yeni gelişmelerin tartışılacağı akademik bir program da içermektedir. Saygın konuşmacılar bu program dahilinde sektörün geleceğini şekillendirecek konuları tartışacaklardır.

 

Kullanıcılar Çözüm Arayanlar Sektörler
Veri Tabanları LMS Yayıncılık
E-Dergiler Keşif Araçları Öğrenme & Öğretme Teknolojileri
E-Kitaplar Kütüphane Otomasyon Sistemleri Kütüphane Mobilyası
Online Eğitim / Uzaktan Eğitim RFID Kütüphane Sarf Malzemeleri
E-Kaynakların Arşivlenmesi Sayısallaştırma E-Kaynak Yönetim Uygulamaları
Açık Erişim Bütçe Planlaması – Yönetimi Kütüphane Otomasyonu ve Güvenliği
İşbirliği ve Kaynak Paylaşımı E-Kaynak Yönetimi  

Bilgi Profesyonelleri için ANKOS Link 2018

Endüstri liderlerinden haberler

ANKOSLink 2018 akademik ve araştırma kütüphanelerinde ve hatta arşiv ve müzelerde çalışan bilgi profesyonelleri için kaçırılmaması gereken bir toplantıdır. Bu toplantıda her düzeyde görev yapan bilgi profesyonelleri tecrübe paylaşımı, öğrenme ve tanışma amacıyla bir araya gelecektir.


Sektördeki paydaşlarla tanışma

ANKOSLink 2018 toplantısında sizinle aynı zorlukları paylaşan kesimlerle tanışabilirsiniz. Yayıncılar, çevrimiçi bilgi sağlayıcıları, eğitimciler bu kesimler arasında sayılabilir.


Herkes için bir şey var:

ANKOSLink 2018 yöneticiden öğrenciye, her düzeyde görev yapan bilgi profesyonelleri için uygun içerik sunmaktadır.


ANKOSLink 2018’ya katılması önerilen gruplar:

  • Bilgi Profesyonelleri 
  • Kütüphaneciler
  • Akademisyenler
  • Öğrenme & Öğretme Ofisleri
  • Teknologlar
  • Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri
  • Araştırma Kütüphanecileri
  • Bilgi Yöneticileri
  • Arşiv Uzmanları
  • Yayıncılar ve çevrimiçi bilgi sağlayıcıları …