ANKOSLink 2017 Poster Sunumları Kuralları

- Posterler, ANKOSLink 2017’nin temasına ve ANKOS’un faaliyet alanlarına uygun olarak, Bilgi okuryazarlığı eğitimleri, Oryantasyonlar, E-öğrenme araçlarından iyi uygulamalar, E-kaynaklar, Açık erişim, Kaynak paylaşımı, Konsorsiyum modelleri, Akademik kütüphaneler vb. gibi konularda hazırlanmalıdır.

- Posterlerde çalışmanın adı, yazar/yazarların isimleri, unvanları, çalıştıkları kurumların isimleri, çalışmanın amacı, kullanılan yöntem, sonuç ve değerlendirme bölümleri olmalıdır.

- Posterler, ANKOSLink 2017 websayfasında verilen poster bildiri şablonlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

- Posterler, 70 x 100 cm boyutlarında tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.

- Posterlerin jpg ya da pdf formatları 10 Mart 2017 Cuma mesai bitimine kadar değerlendirilmek üzere ANKOSLink 2017 Düzenleme Kurulu’na pr@ankos.org.tr  gönderilecektir.

- Sergilenmeye hak kazanan posterler, 17 Mart 2017 Cuma mesai bitimine kadar belirlenerek hak sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır.

- Poster sunacak katılımcılar, ANKOSLink katılım masraflarını (konaklama ve ulaşım) kendileri karşılayacaklardır.

- Sergilenmeye hak kazanan posterler, 5 Nisan 2017 Çarşamba saat 16:30’dan itibaren ANKOSLink 2017 Düzenleme Kurulu’nca belirlenen numaralanmış panolara asılacaktır.

- Poster yapıştırma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.

Örnek Poster Şablonları

Şablon 1

Şablon 2

Şablon 3

Şablon 4

Şablon 5

Şablon 6

Şablon 7

 

 


Tüm Haberler