Conference Hashtag #ANKOSLink2017

Haberler

  • ANKOS Başkanı Davet Yazısı

    ANKOS Başkanı

    Merhaba,

    İlk kurulduğu yıllardan beri düzenli olarak gerçekleştirilen ANKOS yıllık toplantısının ilk kez 2012 yılında ANKOSLink adı ile yeni bir boyuta taşınması fikri etrafında heyecanla bir araya gelen grubun bir mensubu olarak bugün sizleri ANKOSLink’in 5.’sine davet etmenin keyfini ve haklı gururunu yaşıyorum.

    Geçen dört senede ANKOSLink Konferansı gerek akademik kalitesi ile gerek katılımcı profili ve zengin fuar ortamı ile ülkemizin ve bölgemizin en büyük kütüphanecilik toplantısı olmuştur. Sayılarla ANKOSLink’e baktığımızda 550’yi aşan katılımcı, 60’a yakın firma ile artık kütüphanelerin bağrından doğan bir marka olmayı başarmıştır. Sadece kütüphaneleri ve kütüphanecileri değil yöneticiden öğrenciye, her düzeyde görev yapan bilgi profesyonelleri için doğru adres olma niteliğini sürdürmektedir.

    2017 yılında da ANKOSLink Konferansı çeşitli yenilikler ile kapılarını size 5-8 Nisan tarihleri arasında Antalya’da Maritim Kongre Merkezi’nde açıyor olacak. Bu yılın teması “Öğrenme-öğretmede Değişim ve Kütüphaneler“ olarak belirlendi. Bu tema altında öğrenme-öğretmede son yıllarda yaşanan değişimi ve bu değişime bağlı olarak rezerv hizmeti gibi kütüphane hizmetlerinin nasıl yeni hizmetlere evrilmekte olduğunu, buna bağlı olarak nasıl yeni ürün gruplarının karşımıza çıktığını, kütüphanecilerin nasıl daha farklı platformlarda var olmalarının beklendiğini heyecanla öğreniyor, tartışıyor olacağız.

    Uzaktan eğitim faaliyetlerinin ya da kitlesel açık erişim derslerinin alışılagelmiş örgün eğitime ne tür etkilerinin olması bekleniyor, bu değişim biz kütüphanecileri yakın ve uzak gelecekte ne şekilde etkiliyor olacak sorularının yanıtlarını Türkiye’den ve diğer ülkelerden gelecek davetli konuşmacılardan ve konu uzmanlarından dinliyor olacağız.

    Her yıl olduğu gibi paydaş yayıncı kurumların ürünlerini tanımak ve yeniliklerini öğrenmek üzere de pek çok fırsat bu 3 gün süresince sizleri bekliyor olacak.

    Nisan ayını sabırsızlıkla beklerken ANKOSLink2017 Konferansının gerçekleşmesine emeği geçen başta Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere tüm ANKOS gönüllülerine ve paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

    ANKOSLink2017 Konferansında görüşmek dileği ile sizleri saygı ile selamlarım.

    Tuba Akbaytürk Çanak

    ANKOS Başkanı

  • Yükseköğretim Kurulu ANKOSLink Duyurusu

     Yükseköğretim Kurulu'nun ANKOSLink Konferansı ile ilgili davet yazısına buradan erişebilirsiniz.

  • ANKOSLink 2017 Poster Sunumları Kuralları

    ANKOSLink 2017 Poster Sunumları Kuralları

    - Posterler, ANKOSLink 2017’nin temasına ve ANKOS’un faaliyet alanlarına uygun olarak, Bilgi okuryazarlığı eğitimleri, Oryantasyonlar, E-öğrenme araçlarından iyi uygulamalar, E-kaynaklar, Açık erişim, Kaynak paylaşımı, Konsorsiyum modelleri, Akademik kütüphaneler vb. gibi konularda hazırlanmalıdır.

    - Posterlerde çalışmanın adı, yazar/yazarların isimleri, unvanları, çalıştıkları kurumların isimleri, çalışmanın amacı, kullanılan yöntem, sonuç ve değerlendirme bölümleri olmalıdır.

    - Posterler, ANKOSLink 2017 websayfasında verilen poster bildiri şablonlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

    - Posterler, 70 x 100 cm boyutlarında tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.

    - Posterlerin jpg ya da pdf formatları 10 Mart 2017 Cuma mesai bitimine kadar değerlendirilmek üzere ANKOSLink 2017 Düzenleme Kurulu’na pr@ankos.org.tr  gönderilecektir.

    - Sergilenmeye hak kazanan posterler, 17 Mart 2017 Cuma mesai bitimine kadar belirlenerek hak sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır.

    - Poster sunacak katılımcılar, ANKOSLink katılım masraflarını (konaklama ve ulaşım) kendileri karşılayacaklardır.

    - Sergilenmeye hak kazanan posterler, 5 Nisan 2017 Çarşamba saat 16:30’dan itibaren ANKOSLink 2017 Düzenleme Kurulu’nca belirlenen numaralanmış panolara asılacaktır.

    - Poster yapıştırma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.

    Örnek Poster Şablonları

    Şablon 1

    Şablon 2

    Şablon 3

    Şablon 4

    Şablon 5

    Şablon 6

    Şablon 7

     

     

  • Firma - Üye Görüşmeleri artık ANKOSLink Arayüzünden Yapılabilecek

    Bu yıl ANKOSLink’te bir yeniliği sizlerle buluşturuyoruz.
    MyANKOS hesabınız üzerinden fırmalar katılımcılara yönelik randevu gün ve saatleri belirleyebilir ve katılımcılardan randevu talebi alabilir.
    Aynı şekilde katılımcılar da programlarını oluşturabilir.
    Gerek firmalar için gerekse katılımcılar için detaylı nasıl yaparım video’larını izleyiniz.
     
    Sorularınız için bize yazabilirsiniz.

    Firmalar için

    Katılımcılar için