Conference Hashtag #ANKOSLink2017

Sponsorlar


Ana Sponsor

Elmas Sponsor

Elmas Sponsor

Elmas Sponsor

Elmas Sponsor

Elmas Sponsor

Elmas Sponsor

Konuşmacılar

 Prof. Dr. Muhammed Şahin
Prof. Dr. Muhammed Şahin
Rektör
MEF Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammed Şahin

1965 yılında Rize’nin Pazar ilçesinde doğan Profesör Muhammed Şahin, Pazar Sivritepe Köy İlkokulu, Pazar Ortaokulu ve Pazar Lisesi’ndeki eğitimlerinden sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri (Geomatik) Mühendisliği Bölümü’nü 1987 yılında birincilikle tamamladı.Şahin, 1991 yılında İngiltere’de University College London’da Yüksek Lisans, 1994’de University of Newcastle Upon Tyne’da doktora çalışmalarını tamamladı. 1988 yılında İTÜ Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak başlayan akademik kariyerine, İngiltere’deki Master ve Doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede yardımcı doçent ve doçent olarak devam etti. 2002’de de İTÜ Ölçme Tekniği Anabilim Dalında Profesör oldu. 1997 yılında Graz Teknik Üniversitesi’nde ve 2000 yılında da Berlin Teknik Üniversitesi’nde kısa süreli misafir araştırmacı olarak bulundu.
1996-2004 yıllarında Rektör Danışmanlığı, Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü, Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Başkanlığı ve İleri Teknolojiler Program Koordinatörlüğü gibi çok sayıda yönetim görevlerinde bulundu.
Çeşitli ulusal ve uluslararası mühendislik birliklerinde üyelikleri bulunan Profesör Muhammed Şahin’in 14 uluslararası SCI makalesi ve 73 uluslararası bildirisi bulunmaktadır.
Profesör Şahin, 6 Ağustos 2008 yılında İTÜ’ye rektör olarak atandı ve 6 Ağustos 2012’de görevi sona erdi. Şahin 2009 yılında, merkezi Belçika’da olan ve Avrupa’daki önemli mühendislik üniversitelerinin yer aldığı CESAER - Avrupa Yüksek Teknik ve Araştırma Üniversiteleri’nin yönetim kurulu üyeliğine Türkiye’den seçilen ilk ve tek Türk rektör oldu. Şahin, Şubat 2012’de ise, aynı birliğin dört kişilik yürütme kuruluna, “Üniversitelerde Araştırma ve Strateji Yönetimi” konusunda yaptığı katkılar nedeniyle aday gösterildi ve oy birliği ile seçildi. 
Şahin, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Danışma Kurulu Üyesi, Rize ve Karadenizliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir. Ağustos 2008- Ağustos 2012 tarihleri arasında İTÜ Vakfı ve İTÜ Geliştirme Vakfı Başkanı, İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucu Temsilcisi, İTÜ Mezunlar Konseyi Onursal Başkanı görevlerinde bulunmuştur. 
Muhammed Şahin, Tekstil Tasarımcısı Neşe Şahin ile evlidir. 2002 tılında doğmuş olan Efe isimli oğlu ve 2009 yılında doğmuş olan  Defne isimli bir kızı vardır.
Muhammed Şahin, MEF Üniversitesinin kurucu rektörüdür ve Mart 2013'ten beri bu görevdedir.

 Prof. Dr. Oya Yerin-Güneri
Prof. Dr. Oya Yerin-Güneri
ODTÜ Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi
ODTÜ KKK Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Oya Yerin-Güneri

Oya Yerin Güneri, ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında, 1997 yılında TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) yurtiçi-yurtdışı bütünleşik doktora bursuyla Minnesota Üniversitesi’nde, 2010 yılı yaz döneminde ise  Fogarty /NIH International Mental Health & Developmental Disabilities Program  bursiyeri olarak  Harvard Üniversitesi’nde  araştırmacı olarak çalışmıştır. 2009-2015 yılları arasında ODTÜ  Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Biriminde (ÖGEB) başkan olarak görev  yapmış, 2015 yılında  ODTÜ Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme  Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasında görev almıştır. Güncel araştırma ilgi alanları arasında,  üniversite öğrencilerine sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, öğretim üyesi kariyer gelişimi, kariyer danışmanlığı ve  bilinçli farkındalık yer almaktadır. Halen ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusünde  Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 Prof. Dr. Bülent Yılmaz
Prof. Dr. Bülent Yılmaz
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı
Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent Yılmaz

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nü bitirmiştir. Gazi Üniversitesi Kütüphanesi’nde uzman olarak çalışmıştır. Yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde tamamlamış, aynı Bölümde 1998 yılında Yrd. Doçent, 2000 yılında Doçent ve 2005 yılında profesör olmuştur. Ulusal ve Avrupa Birliği kapsamında uluslararası proje ve araştırmalar yürütmüştür. Çeşitli ülkelere bilimsel amaçlı ziyaretler gerçekleştirmiştir. 2006 yılından bu yana Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerlerini düzenlemektedir. Bazı bilimsel dergilerin hakem kurulu üyesidir. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Kütüphaneciler Derneği Düşünce Özgürlüğü Grubu Başkanlığı, Türk Kütüphaneciler Derneği Mesleki Etik Grubu üyeliği ve Türk Kütüphaneciliği dergisi editörlüğü, Bilgi Dünyası dergisi editör yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Halen, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı ve öğretim üyesi olup, iletişim, mesleki etik, Anadolu uygarlıkları, bilgi toplumu, bilgi politikası, halk kütüphaneleri, okuma kültürü, dijitalleştirme ve bilginin düzenlenmesi konularında ders ve araştırmalarını sürdürmektedir.

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay
Prof.Dr. Kürşat Çağıltay
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretim Üyesi
ODTÜ

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay

ODTÜ Matematik Bölümünden 1988 yılında bölüm birincisi olarak mezun olan Prof.Dr. Kürşat Çağıltay, 1993 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Yüksek Lisans derecesini almış, 1988-1997 yılları arasında ODTÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında Bilgisayar Ağları grup yöneticiliği ve Başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştur. 1990 yılında ODTÜ-TÜBİTAK tarafından başlatılan Türkiye Internet Projesi'nde 1997 yılına kadar teknik grup yöneticiliği yapmıştır. 1997-2002 yılları arasında ABD'nin İndiana Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürmüştür. 2002 yılında İndiana Üniversitesi Öğretim Teknolojileri Bölümünden ve Bilişsel Bilimler Programından çift dalda doktora alarak mezun olan Kürşat Çağıltay halen ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi, ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma Uygulama Merkezi başkanı ve ODTÜ Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi koordinatörüdür.
Prof.Dr. Kürşat Çağıltay'ın akademik araştırma konuları eğitim teknolojileri, insan bilgisayar etkileşimi, teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme, sosyal enformatik, performans teknolojileri, eğitsel nörobilim/nöroteknoloji ve eğitimde elektronik oyunların kullanımıdır.

 Prof. Dr. Selçuk Hünerli
Prof. Dr. Selçuk Hünerli
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı
İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Selçuk Hünerli

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. Çeşitli gazete ve dergi arşivciliğinden sonra Basın Müzesi ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Kütüphanelerinde çalıştı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümünde gazete karikatürlerinin Söylemi konulu teziyle yüksek lisans, 2000 yılında da yine aynı enstitü Radyo, Televizyon, Sinema Bölümünde animasyon filmlerinde yazın uyarlamalarıyla ilgili teziyle doktora çalışmasını bitirdi. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema Bölümünde araştırma görevlisi olan Hünerli, 2002 Yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümünde yardımcı doçent, 2006 yılında doçent ve 2012 yılında da profesör olmuştur. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümüne geçen Hünerli halen aynı Bölümde bölüm başkanlığı görevindedir. Hünerli animasyon, göstergebilim, karikatür, grafik tasarım, iletişim, eğitim alanlarında dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır.

  Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu
Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretim Üyesi
Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu

Hacettepe Üniversitesinde öğretim teknolojileri alanında öğretim üyesi olarak çalışan Süleyman Sadi SEFEROĞLU lisans öğrenimini Radyo-TV ve Eğitim Bilimleri alanlarında Ankara’da tamamladı. ABD’de Columbia Üniversitesinde 1989 ve 1993 yıllarında Yüksek Lisans dereceleri ve 1996 yılında doktora derecesi aldı. Columbia Üniversitesinde “National Center for Restructuring Education, Schools, and Teaching (NCREST)” isimli merkezde araştırmacı olarak eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı konusunda doktora sonrası çalışmalarda bulundu.

1998 Yılında Hacettepe Üniversitesinde çalışmaya başlayan Dr. Seferoğlu halen aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı" isimli bir kitabı bulunan Dr. Seferoğlu “Siber zorbalık, Sosyal medya, Yeni teknolojiler ve öğrenme, Öğretmen yeterlikleri, Çevrim-içi öğrenme, Mobil öğrenme” vb konularda yazılmış kitap bölümlerinde ortak yazarlık yaptı. Eğitimde teknoloji kullanımı, uzaktan eğitim, e-öğrenme, m-öğrenme, teknoloji politikaları, öğretim materyalleri tasarlama-geliştirme, öğretmen eğitimi, hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitim, sayısal uçurum, sanal zorbalık, İnternet tehditleri, İnternet bağımlılığı, sosyal medya, çocuk istismarı, çocuk ve medya mesleki ilgi alanları arasındadır.

S. Sadi SEFEROGLU e-Ağ: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/

Doç. Dr. Murat Sözer
Doç. Dr. Murat Sözer
Öğretme ve Öğrenme Ofisi Direktörü
Koç Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Sözer

Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT) Direktörü, İstanbul, Türkiye
Doçent Doktor, Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü’nde Lisans (1986) ve Yüksek Lisans (1989) derecelerini alan Sözer, daha sonra doktorasını Delaware Üniversitesi’nde (1995) tamamladı.

Araştırma alanları ve uzmanlığı reçine transfer kalıplama ve vakum yardımlı reçine infüzyonu gibi kompozit malzeme üretim süreçlerinin modellenmesi ve kontrolü, malzeme karakterizasyonu deneyleri (geçirgenlik ve sıkıştırma), akışkanlar mekaniği ve gözenekli ortam akışları konularındadır. 

Doç. Dr. Sözer, önde gelen dergilerde ve konferans bildirilerinde kırktan fazla makale yayınladı ve kompozit malzeme imalatının modellenmesi üzerine ortaklaşa bir kitap ile üç kitap bölümü yazdı. 

Sözer, Eylül 2012'den bu yana Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT) direktörlüğünü sürdürmektedir. KOLT, öğrencilere, araştırma görevlilerine ve öğretim üyelerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır: akran destek hizmeti, yeni gelen öğrenciler için temel akademik beceri seminerleri, İngilizce konuşmada akıcılık için konuşma grupları, öğretim asistanlarına yönelik eğitim atölyeleri, müfredat geliştirme, fakülte üyeleri için öğretim atölyeleri, yarıyıl içinde ders değerlendirmeleri, aktif öğrenmeyi (takımla öğrenme ve ters yüz edilmiş sınıfta öğrenme, v.b.) teşvik etme ve öğrenme yönetimi sistemleri (MOODLE ve Blackboard) yoluyla harmanlanmış öğrenme, öğretim üyelerine yeni MOOC (Coursera) dersleri hazırlamalarını desteklemek.

Üniversite tarihinde ilk defa 2011-2012 eğitim-öğretim yılında düzenlenen ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Ümran İnan tarafından verilen "Öğretimde Üstün Başarı Ödülü" (Koç Üniversitesi çapında) Doç. Dr. Murat Sözer’e verilmiştir.

Dr. Cable Green
Dr. Cable Green
Açık Eğitim Direktörü
Creative Commons

Dr. Cable Green

Cable dünya ölçeğinde herkesin kendi eğitim hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla nitelikli ve düşük maliyetli eğitim ve araştırma kaynaklarına erişimi önemli ölçüde iyileştirecek açık lisans, açık içerik ve açık politikalar geliştirmek için küresel açık öğretim topluluğu ile birlikte çalışmaktadır. Kamu tarafından finanse edilen eğitim materyallerinin özgürce ve açıkça erişilebilir olmasını sağlayan açık lisans politikalarının önde gelen bir savunucusudur. Küresel açık eğitim hareketine öncülük eden Cable, Creative Commons’ta (CC) –yaratıcılık ve bilginin paylaşımını teşvik eden uluslararası bir hareketin merkezinde yer alan, kâr amacı gütmeyen bir örgüt– Açık Eğitim Direktörüdür. CC kültür, eğitim ve bilim çerçevesinde paylaşım, işbirliği ve yeniliği teşvik etmek için hükümetler, kurumlar ve bireyler tarafından kullanılan küresel standart haline gelen tanınmış bir dizi açık lisans sağlamaktadır. Dünyanın her yerinde –1.3 milyarı, 9 milyondan fazla web sitesinde kullanılıyor– kullanılan CC lisansları, herkesin açık eğitim kaynaklarına serbestçe erişmesini ve kullanmasını kolaylaştırıyor. 20 yıllık akademik teknoloji, çevrimiçi öğrenme ve açık öğretim deneyimine sahip olan Cable, Open Course Library’nin kurulmasına yardımcı olmuştur. Cable, Ohio State Üniversitesi'nden eğitim psikolojisinde doktora derecesine sahiptir ve motosiklete binmekten ve dağlarda ailesi ile vakit geçirmekten hoşlanır. Olympia'da karısı ve iki çocuğu ile yaşamaktadır.

 Dr. Huriye Arıkan
Dr. Huriye Arıkan
Akademik Destek Programı Koordinatörü
Sabancı Üniversitesi

Dr. Huriye Arıkan

Huriye Arıkan, lisans derecesini 1979 yılında matematik dalında Boğaziçi Üniversitesi'nden; doktora ve master derecelerini aynı dalda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden aldı. 1980 ve 1999 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünde çalıştı. Misafir öğretim üyesi olarak 1989 dan 1998 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde sırasıyla Purdue, Harvard (The Kennedy School of Government) ve New Hampshire üniversitelerinde ve İspanya’da Santiago de Compostela Üniversitesi’nde bulundu.1980 yılından bu yana Türk Matematik Derneği üyesi olan Arıkan, 2007 yılından 2009 yılına kadar derneğin Genel Sekreterliği görevini de üstlendi. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyesidir. Halen Uluslararası Matematik Birliği (IMU), Matematik Öğretimi Komisyonu (ICMI) nezdinde Türkiye Matematik Eğitimi Temsilcisidir. 1999 yılında Sabancı Üniversitesi Akademik Destek Programını kuran Arıkan, Sabancı Üniversitesi’nde Akademik Destek Programı Koordinatörü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

İlgi Alanları: Fonksiyonel Analiz, Banach Cebirleri, Matematik Eğitimi ve Öğretimi.

 Afif Rustom
Afif Rustom
Kıdemli İş Geliştirme Müdürü
Vital Source

Afif Rustom

Afif Rustom Vital Source bünyesinde Avrupa ve Orta Doğu’dan sorumlu Kıdemli İş geliştirme Müdürüdür. Afif eğitim bakanlıkları, yayıncılar ve eğitim kurumları ile yakın çalışmakta ve 21. Yüzyıl araç ve teknolojileri  ile dijital eğitim dönüşümünü desteklemektedir.

 Ayhan Kaygusuz
Ayhan Kaygusuz
Kütüphane Direktörü
İstanbul Şehir Üniversitesi

Ayhan Kaygusuz

Ayhan Kaygusuz 2010 yılından beri İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphane Direktörü olarak görev yapmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 13 yıl, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde ise 1 yıl kütüphane ve dokümantasyon daire başkanı olarak çalıştı. Bu pozisyonlardan önce ise Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde ISBN Ajansı ve ISSN Merkezini yönetti. 2000-2007 yılları arasında ANKOS Yönetim Kurulu üyeliği ve kısa bir dönem ANKOS başkanlığı yaptı. Bilgi okuryazarlığı, açık erişim ve kurumsal arşiv konuları ile ilgileniyor ve bu konularda bir gurup kütüphane yöneticisi ile birlikte çalışıyor. 

 Bret Freeman
Bret Freeman
Vice President EMEA
Konvertus

Bret Freeman

Bret’in içerik yaşam döngüsü operasyonları, danışmanlık, yapılandırılmış yazarlık uygulamaları konularında 20 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır. Akademik yayıncılık, kurumsal içerik yönetimi, yapılandırılmamış içeriği yapılandırılmış hale getirme ve iş akışı düzenleme, teknik yayıncılık, çok dilli bilgi yönetimi, işbirliği, bilgi yönetimi ve karmaşık iş akışı modelleme uzmanlık alanlarıdır.

Bret, bilgi yönetim stratejileri ve yayıncılık uygulamaları alanında dünyadaki en büyük organizasyonlara öncülük etmiştir. XML yazarlığı ve yayıncılığının ilk zamanlarında etkili olan Bret, birçok büyük kuruma karmaşık çok kanallı çıktı yöntemleri geliştirmeleri konusunda yardımcı olmuştur. Ayrıca bir çok ticari yayın için yazarlık yapmış olup, STM, Londra Kitap Fuarı, Frankfurt Kitap Fuarı, STC grupları vs gibi Avrupa ve ABD’deki birçok  etkinlikte çeşitli konularda konuşmalar yapmaktadır. 

Bret ayrıca NLP, koçluk, hipnoterapi sertifikasına sahiptir ve Avrupa’nın önde gelen Boks ve Karma Dövüş Sanatları sunucularından biridir.

 Cem Özel
Cem Özel
Bilgi Merkezi Kullanıcı Hizmetleri Yöneticisi
Sabancı Üniversitesi

Cem Özel

Cem Özel 1979’da İstanbul’da doğdu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Belge Yönetimi Bölümü'nden "Türkiye'de İnternet’e Dayalı Uzaktan Eğitim ve Üniversite Kütüphaneleri" konulu tezi ile 2004 yılında yüksek lisans derecesini aldı. 2000-2006 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi’nde çalıştı. 2006 yılında ise Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde Bilgi Hizmetleri Sorumlusu olarak çalışmaya başladı. 1 Mayıs 2013 yılından itibaren ise Kullanıcı Hizmetleri Yöneticiliğine atandı. 

Cem Özel, Türk Kütüphaneciler Derneği ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği üyesidir. Aynı zamanda Türk Kütüphaneciliği dergisinin sosyal medya editörü, Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu üyesidir. 

 Neil Broomfield
Neil Broomfield
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü
Wiley

Neil Broomfield

Neil Broomfield, Wiley firmasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü olarak görev yapmaktadır. 
Wiley’in ürünlerinin ve hizmetlerinin çeşitli kanallar kullanılarak tanıtılması faaliyetlerini yönetir. Özellikle öğretme ve öğrenme faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması, eğitim çıktılarının iyileştirilmesi odaklı ders kitabı içeriklerinin farklı kanallar kullanılarak yüksek öğretim pazarına sunulmasından sorumludur.

 Peter Alston
Peter Alston
Liverpool Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Eğitim Teknolojileri
MGraw Hill Dijital Fakülte Danışma

Peter Alston

Bilgi sistemleri, web uygulamaları ve programlaması konularında uzmanlığı bulunan Pete, Bilgi Sistemleri alanında lisans, web tabanlı hesaplamalar/bulut uygulamalar alanında yüksek lisans ve yüksek öğretimde eğitim öğretim desteği alanında sertifikaya sahiptir. Bu dönemde “yüksek öğretimde elektronik ölçme ve değerlendirmenin rolü, politikalar ve uygulama sonuçları” içerikli doktora tezini tamamlamak üzeredir.

Pete, University of Liverpo​o​l’da hem lisans hem de lisansüstü düzeyde dersler vermektedir. Bu derslerin bir kısmı biyologlar için birinci düzey niceliksel beceriler geliştirilmesine bir kısmı ise öğrencilerin dijital beceriler kazanmasına odaklanmaktadır. Pete’in araştırma alanları MOOC  pedagojisi ve pratiği, yükseköğretim politikaları ve uygulamaları, öğrencilerin yükseköğretime geçişi ve Web gelişiminde eşik kavramlarıdır.

 Sarper Arıkan
Sarper Arıkan
Görme Engelliler Birim Sorumlusu
Akdeniz Üniversitesi

Sarper Arıkan

Akdeniz Üniversitesi Görme Engelliler Birim Sorumlusu olarak görev yapmakta olan Sarper Arıkan 1984 Sivas doğumludur. İlk, Orta ve Lise eğitimini Antalya’da tamamlamıştır. Bilişim teknolojileriyle ilgili çalışmalarına lise eğitimi sırasında başlayan Sarper Arıkan Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmuştur.
Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi görme engelliler için elektronik Kütüphane projesi kapsamında, görme engelli ve az gören öğrencilere ekran okuyucu eğitimlerinin verilmesi, uzaktan eğitim platformunun kurulması gibi çeşitli çalışmaları yürütmüştür.  2012 ve 2013 yılları içerisinde yayınlanan “Görme Engelli Destek Teknolojileri Rehberi” ve “Görme Engelli Destek Teknolojileri, Engelsiz Teknolojiye Dokunuş” adlı iki kitabı bulunan Arıkan ayrıca 2013 ve 2014 yıllarında yaptığı çalışmalarla engelsiz eğitim ve engelsiz web uygulamaları alanında iki ödülün de sahibi olmuştur.
2015 yılında başladığı Engelsiz Üniversiteler Yardımcı destek teknolojileri uygulama platformu proje yürütücülüğü görevine halen devam etmektedir.

Av. Batu Kınıkoğlu
Av. Batu Kınıkoğlu
Kıdemli Danışman
BTS&Partners

Av. Batu Kınıkoğlu

Av. Batu Kınıkoğlu, BTS&Partners’da kıdemli danışman olarak görev yapmaktadır. Veri koruması, bilgi güvenliği, siber güvenlik, telekomünikasyon hukuku ve fikri mülkiyet hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.
Av. Kınıkoğlu, uluslararası ve ulusal şirketlere hukuki uyum projeleri başta olmak üzere kişisel veri koruması projeleri geliştirilmesi, bilgi güvenliği stratejisi geliştirilmesi, fikri mülkiyet portföyü yönetimi, bilgi teknolojileri temelli kamu ihalelerinin yönetimi gibi birçok konuda danışmanlık hizmeti vermektedir.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını Edinburgh Üniversitesi’nde bilişim hukuku alanında yapmıştır.

Program

Konferans Programı


Maritim Pine Beach Oteli Konferans Merkezi

Antalya Belek

Havaalanı Ulaşım
Otogar Ulaşım
Otogar Ulaşım
Otogar Ulaşım

Sosyal Program

Side Turu

Eski Anadolu dilinde “Nar” anlamına gelen Side’nin MÖ. 1400 yılından bu yana var olduğu ve bir ticaret merkezi olarak sürekli gelişerek MS. II. – III. ve V.- VI. yüzyıllar arası en parlak devrini yaşadığı bilinmektedir. İnce bir yarımada üzerine kurulu bu antik şehir, gerek doğal güzellikleri gerekse eşi benzerine az rastlanan anıtsal yapıları ile bir çekim merkezidir. Antik Çağ’ın sütunlu caddelerinin en güzel iki örneği, Anadolu’nun en büyük anıtsal tarihi çeşmesi, yine portiklerle çevrili 100X100 m. boyutlarında anıtsal bir yapı olarak agora, antik çağ tiyatroları içinde kendine özgü tek mimariye sahip Side Tiyatrosu ve önünde muhakkak fotoğraf çekilmesi gereken Apollo Tapınağı ziyaretçileri büyüleyen yapılar arasında sadece birkaçıdır. Tarihi Side’nin kalıntıları arasında kurulu bugünkü Side (Selimiye) hala yaşayan bir şehir. Geçmiş ile bugünü iç içe yaşayacağımız Side turuna davetlisiniz! Fiyat: kişi başı 50.-TL (Ulaşım, rehberlik ücrete dâhildir. Giriş ücretleri ayrıca 25.-TL olup, müze kart sahipleri için geçerli değildir.) Tarih: 08.04.2017 Otelden hareket saati 13.30 *Tur sonunda Manavgat Otogarında inmek isteyen misafirler ücretsiz olarak otogara bırakılacaklardır.


Antalya Şehir & Yat Turu

Antalya’yı keşfetmek için yarım günlük harika bir fırsat. Önce Antalya’nın simgesi konumundaki Kaleiçi’ni rehber eşliğinde gezeceğiz. Şehre eski Antalya kent girişi olan ve 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti sırasında, ona hitaben yapılmış Hadrianus kapısından girerek tarihi Arnavut kaldırımlı dar sokaklardan geçip, sırası ile Kesik Minare, Hıdırlık Kulesi ve Kaleiçi Limanına varıyoruz. Burada bizi bekleyen grubumuza özel tekne ile Antalya’yı bir de denizden seyre dalacağız. Kaleiçi ziyaretimiz daha sonra Cumhuriyet Meydanında son bulacak. Fiyat: kişi başı 70.-TL (Ulaşım, tekne gezintisi, rehberlik ücrete dâhildir.) Tarih: 08.04.2017 Otelden hareket saati 13.30 *Tur sonunda Antalya Havalimanında inmek isteyen misafirler ücretsiz olarak havalimanı iç hatlar terminaline bırakılacaklardır.


Detaylı Bilgi için URL : www.thalestour.com