Conference Hashtag #ANKOSLink2017

Konuşmacılar

6 Nisan 2017, Perşembe


Davetli Konuşmacı


 Prof. Dr. Muhammed Şahin
Prof. Dr. Muhammed Şahin
Rektör
MEF Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammed Şahin

1965 yılında Rize’nin Pazar ilçesinde doğan Profesör Muhammed Şahin, Pazar Sivritepe Köy İlkokulu, Pazar Ortaokulu ve Pazar Lisesi’ndeki eğitimlerinden sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri (Geomatik) Mühendisliği Bölümü’nü 1987 yılında birincilikle tamamladı.Şahin, 1991 yılında İngiltere’de University College London’da Yüksek Lisans, 1994’de University of Newcastle Upon Tyne’da doktora çalışmalarını tamamladı. 1988 yılında İTÜ Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak başlayan akademik kariyerine, İngiltere’deki Master ve Doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede yardımcı doçent ve doçent olarak devam etti. 2002’de de İTÜ Ölçme Tekniği Anabilim Dalında Profesör oldu. 1997 yılında Graz Teknik Üniversitesi’nde ve 2000 yılında da Berlin Teknik Üniversitesi’nde kısa süreli misafir araştırmacı olarak bulundu.
1996-2004 yıllarında Rektör Danışmanlığı, Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü, Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Başkanlığı ve İleri Teknolojiler Program Koordinatörlüğü gibi çok sayıda yönetim görevlerinde bulundu.
Çeşitli ulusal ve uluslararası mühendislik birliklerinde üyelikleri bulunan Profesör Muhammed Şahin’in 14 uluslararası SCI makalesi ve 73 uluslararası bildirisi bulunmaktadır.
Profesör Şahin, 6 Ağustos 2008 yılında İTÜ’ye rektör olarak atandı ve 6 Ağustos 2012’de görevi sona erdi. Şahin 2009 yılında, merkezi Belçika’da olan ve Avrupa’daki önemli mühendislik üniversitelerinin yer aldığı CESAER - Avrupa Yüksek Teknik ve Araştırma Üniversiteleri’nin yönetim kurulu üyeliğine Türkiye’den seçilen ilk ve tek Türk rektör oldu. Şahin, Şubat 2012’de ise, aynı birliğin dört kişilik yürütme kuruluna, “Üniversitelerde Araştırma ve Strateji Yönetimi” konusunda yaptığı katkılar nedeniyle aday gösterildi ve oy birliği ile seçildi. 
Şahin, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Danışma Kurulu Üyesi, Rize ve Karadenizliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir. Ağustos 2008- Ağustos 2012 tarihleri arasında İTÜ Vakfı ve İTÜ Geliştirme Vakfı Başkanı, İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucu Temsilcisi, İTÜ Mezunlar Konseyi Onursal Başkanı görevlerinde bulunmuştur. 
Muhammed Şahin, Tekstil Tasarımcısı Neşe Şahin ile evlidir. 2002 tılında doğmuş olan Efe isimli oğlu ve 2009 yılında doğmuş olan  Defne isimli bir kızı vardır.
Muhammed Şahin, MEF Üniversitesinin kurucu rektörüdür ve Mart 2013'ten beri bu görevdedir.


1. Panel

Öğrenme ve Öğretmede Son Akımlar


Prof.Dr. Kürşat Çağıltay
Prof.Dr. Kürşat Çağıltay
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretim Üyesi
ODTÜ

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay

ODTÜ Matematik Bölümünden 1988 yılında bölüm birincisi olarak mezun olan Prof.Dr. Kürşat Çağıltay, 1993 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Yüksek Lisans derecesini almış, 1988-1997 yılları arasında ODTÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında Bilgisayar Ağları grup yöneticiliği ve Başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştur. 1990 yılında ODTÜ-TÜBİTAK tarafından başlatılan Türkiye Internet Projesi'nde 1997 yılına kadar teknik grup yöneticiliği yapmıştır. 1997-2002 yılları arasında ABD'nin İndiana Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürmüştür. 2002 yılında İndiana Üniversitesi Öğretim Teknolojileri Bölümünden ve Bilişsel Bilimler Programından çift dalda doktora alarak mezun olan Kürşat Çağıltay halen ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi, ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma Uygulama Merkezi başkanı ve ODTÜ Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi koordinatörüdür.
Prof.Dr. Kürşat Çağıltay'ın akademik araştırma konuları eğitim teknolojileri, insan bilgisayar etkileşimi, teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme, sosyal enformatik, performans teknolojileri, eğitsel nörobilim/nöroteknoloji ve eğitimde elektronik oyunların kullanımıdır.

 Prof. Dr. Oya Yerin-Güneri
Prof. Dr. Oya Yerin-Güneri
ODTÜ Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi
ODTÜ KKK Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Oya Yerin-Güneri

Oya Yerin Güneri, ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında, 1997 yılında TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) yurtiçi-yurtdışı bütünleşik doktora bursuyla Minnesota Üniversitesi’nde, 2010 yılı yaz döneminde ise  Fogarty /NIH International Mental Health & Developmental Disabilities Program  bursiyeri olarak  Harvard Üniversitesi’nde  araştırmacı olarak çalışmıştır. 2009-2015 yılları arasında ODTÜ  Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Biriminde (ÖGEB) başkan olarak görev  yapmış, 2015 yılında  ODTÜ Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme  Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasında görev almıştır. Güncel araştırma ilgi alanları arasında,  üniversite öğrencilerine sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, öğretim üyesi kariyer gelişimi, kariyer danışmanlığı ve  bilinçli farkındalık yer almaktadır. Halen ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusünde  Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Murat Sözer
Doç. Dr. Murat Sözer
Öğretme ve Öğrenme Ofisi Direktörü
Koç Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Sözer

Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT) Direktörü, İstanbul, Türkiye
Doçent Doktor, Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü’nde Lisans (1986) ve Yüksek Lisans (1989) derecelerini alan Sözer, daha sonra doktorasını Delaware Üniversitesi’nde (1995) tamamladı.

Araştırma alanları ve uzmanlığı reçine transfer kalıplama ve vakum yardımlı reçine infüzyonu gibi kompozit malzeme üretim süreçlerinin modellenmesi ve kontrolü, malzeme karakterizasyonu deneyleri (geçirgenlik ve sıkıştırma), akışkanlar mekaniği ve gözenekli ortam akışları konularındadır. 

Doç. Dr. Sözer, önde gelen dergilerde ve konferans bildirilerinde kırktan fazla makale yayınladı ve kompozit malzeme imalatının modellenmesi üzerine ortaklaşa bir kitap ile üç kitap bölümü yazdı. 

Sözer, Eylül 2012'den bu yana Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT) direktörlüğünü sürdürmektedir. KOLT, öğrencilere, araştırma görevlilerine ve öğretim üyelerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır: akran destek hizmeti, yeni gelen öğrenciler için temel akademik beceri seminerleri, İngilizce konuşmada akıcılık için konuşma grupları, öğretim asistanlarına yönelik eğitim atölyeleri, müfredat geliştirme, fakülte üyeleri için öğretim atölyeleri, yarıyıl içinde ders değerlendirmeleri, aktif öğrenmeyi (takımla öğrenme ve ters yüz edilmiş sınıfta öğrenme, v.b.) teşvik etme ve öğrenme yönetimi sistemleri (MOODLE ve Blackboard) yoluyla harmanlanmış öğrenme, öğretim üyelerine yeni MOOC (Coursera) dersleri hazırlamalarını desteklemek.

Üniversite tarihinde ilk defa 2011-2012 eğitim-öğretim yılında düzenlenen ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Ümran İnan tarafından verilen "Öğretimde Üstün Başarı Ödülü" (Koç Üniversitesi çapında) Doç. Dr. Murat Sözer’e verilmiştir.

 Dr. Huriye Arıkan
Dr. Huriye Arıkan
Akademik Destek Programı Koordinatörü
Sabancı Üniversitesi

Dr. Huriye Arıkan

Huriye Arıkan, lisans derecesini 1979 yılında matematik dalında Boğaziçi Üniversitesi'nden; doktora ve master derecelerini aynı dalda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden aldı. 1980 ve 1999 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünde çalıştı. Misafir öğretim üyesi olarak 1989 dan 1998 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde sırasıyla Purdue, Harvard (The Kennedy School of Government) ve New Hampshire üniversitelerinde ve İspanya’da Santiago de Compostela Üniversitesi’nde bulundu.1980 yılından bu yana Türk Matematik Derneği üyesi olan Arıkan, 2007 yılından 2009 yılına kadar derneğin Genel Sekreterliği görevini de üstlendi. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyesidir. Halen Uluslararası Matematik Birliği (IMU), Matematik Öğretimi Komisyonu (ICMI) nezdinde Türkiye Matematik Eğitimi Temsilcisidir. 1999 yılında Sabancı Üniversitesi Akademik Destek Programını kuran Arıkan, Sabancı Üniversitesi’nde Akademik Destek Programı Koordinatörü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

İlgi Alanları: Fonksiyonel Analiz, Banach Cebirleri, Matematik Eğitimi ve Öğretimi.

7 Nisan 2017, Cuma


Online Sunum

Açık Politikalar ve Açık Eğitim Kaynakları: Kütüphane Liderliği

 Deniz Baltacı
Deniz Baltacı
Bilgi Merkezi Direktörü
Sabancı Üniversitesi

Deniz Baltacı

Lisans derecesini 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü' nden, Yüksek Lisans derecelerini sırasıyla Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Hukuku Bölümü ve Aberystwyth University, Information Studies bölümlerinden aldı. 2005 yılında Sabancı Üniversitesi' ne katıldı ve Bilgi Merkezi' nde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Mayıs 2013' de Direktör olarak atandı. Ayrıca, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Yönetim Kurulu üysesidir.

Dr. Cable Green
Dr. Cable Green
Açık Eğitim Direktörü
Creative Commons

Dr. Cable Green

Cable dünya ölçeğinde herkesin kendi eğitim hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla nitelikli ve düşük maliyetli eğitim ve araştırma kaynaklarına erişimi önemli ölçüde iyileştirecek açık lisans, açık içerik ve açık politikalar geliştirmek için küresel açık öğretim topluluğu ile birlikte çalışmaktadır. Kamu tarafından finanse edilen eğitim materyallerinin özgürce ve açıkça erişilebilir olmasını sağlayan açık lisans politikalarının önde gelen bir savunucusudur. Küresel açık eğitim hareketine öncülük eden Cable, Creative Commons’ta (CC) –yaratıcılık ve bilginin paylaşımını teşvik eden uluslararası bir hareketin merkezinde yer alan, kâr amacı gütmeyen bir örgüt– Açık Eğitim Direktörüdür. CC kültür, eğitim ve bilim çerçevesinde paylaşım, işbirliği ve yeniliği teşvik etmek için hükümetler, kurumlar ve bireyler tarafından kullanılan küresel standart haline gelen tanınmış bir dizi açık lisans sağlamaktadır. Dünyanın her yerinde –1.3 milyarı, 9 milyondan fazla web sitesinde kullanılıyor– kullanılan CC lisansları, herkesin açık eğitim kaynaklarına serbestçe erişmesini ve kullanmasını kolaylaştırıyor. 20 yıllık akademik teknoloji, çevrimiçi öğrenme ve açık öğretim deneyimine sahip olan Cable, Open Course Library’nin kurulmasına yardımcı olmuştur. Cable, Ohio State Üniversitesi'nden eğitim psikolojisinde doktora derecesine sahiptir ve motosiklete binmekten ve dağlarda ailesi ile vakit geçirmekten hoşlanır. Olympia'da karısı ve iki çocuğu ile yaşamaktadır.


Ana Sponsor Sunumu

Akademik Yayıncılık Serüveni

 Bret Freeman
Bret Freeman
Vice President EMEA
Konvertus

Bret Freeman

Bret’in içerik yaşam döngüsü operasyonları, danışmanlık, yapılandırılmış yazarlık uygulamaları konularında 20 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır. Akademik yayıncılık, kurumsal içerik yönetimi, yapılandırılmamış içeriği yapılandırılmış hale getirme ve iş akışı düzenleme, teknik yayıncılık, çok dilli bilgi yönetimi, işbirliği, bilgi yönetimi ve karmaşık iş akışı modelleme uzmanlık alanlarıdır.

Bret, bilgi yönetim stratejileri ve yayıncılık uygulamaları alanında dünyadaki en büyük organizasyonlara öncülük etmiştir. XML yazarlığı ve yayıncılığının ilk zamanlarında etkili olan Bret, birçok büyük kuruma karmaşık çok kanallı çıktı yöntemleri geliştirmeleri konusunda yardımcı olmuştur. Ayrıca bir çok ticari yayın için yazarlık yapmış olup, STM, Londra Kitap Fuarı, Frankfurt Kitap Fuarı, STC grupları vs gibi Avrupa ve ABD’deki birçok  etkinlikte çeşitli konularda konuşmalar yapmaktadır. 

Bret ayrıca NLP, koçluk, hipnoterapi sertifikasına sahiptir ve Avrupa’nın önde gelen Boks ve Karma Dövüş Sanatları sunucularından biridir.


2. Panel

Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslar ve Geleceği

 İsmail Çetinkaya
İsmail Çetinkaya
Daire Başkanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi

İsmail Çetinkaya

1998 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun olan İsmail ÇETİNKAYA, Yüksek Lisansını Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme alanında yaptı.
Orman Bakanlığı’nın Osmanlı Dönemi Ormancılığı Araştırma Projesi ve yayın çalışmasında Araştırmacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Kütüphaneci, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Okutman olarak çalışmış Çetinkaya, 2006 yılından bu yana Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görev yapmaya devam etmektedir.
2007-2008 yıllarında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi’nde (Eğitimde Bilim Danışmanlığı Çalıştayı) Bilim Kurulu Üyeliği ve Bilgi Okuryazarlığı dersini yürüten Çetinkaya, 2014 yılında da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversite Kütüphaneleri Çalışma Grubu Üyeliği (Üniversite Kütüphanelerinin İyileştirilmesi ve Standartlar Getirilmesi) görevi ile “2023’e Doğru Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri” isimli raporu hazırlayanlar arasında yer almıştır.
2010 yılından bu yana ANKOS Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Çetinkaya, Kütüphanecilik alanında ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte yer alarak mesleki bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya devam etmektedir.

 Prof. Dr. Selçuk Hünerli
Prof. Dr. Selçuk Hünerli
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı
İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Selçuk Hünerli

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun oldu. Çeşitli gazete ve dergi arşivciliğinden sonra Basın Müzesi ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Kütüphanelerinde çalıştı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümünde gazete karikatürlerinin Söylemi konulu teziyle yüksek lisans, 2000 yılında da yine aynı enstitü Radyo, Televizyon, Sinema Bölümünde animasyon filmlerinde yazın uyarlamalarıyla ilgili teziyle doktora çalışmasını bitirdi. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema Bölümünde araştırma görevlisi olan Hünerli, 2002 Yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümünde yardımcı doçent, 2006 yılında doçent ve 2012 yılında da profesör olmuştur. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümüne geçen Hünerli halen aynı Bölümde bölüm başkanlığı görevindedir. Hünerli animasyon, göstergebilim, karikatür, grafik tasarım, iletişim, eğitim alanlarında dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır.

  Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu
Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretim Üyesi
Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu

Hacettepe Üniversitesinde öğretim teknolojileri alanında öğretim üyesi olarak çalışan Süleyman Sadi SEFEROĞLU lisans öğrenimini Radyo-TV ve Eğitim Bilimleri alanlarında Ankara’da tamamladı. ABD’de Columbia Üniversitesinde 1989 ve 1993 yıllarında Yüksek Lisans dereceleri ve 1996 yılında doktora derecesi aldı. Columbia Üniversitesinde “National Center for Restructuring Education, Schools, and Teaching (NCREST)” isimli merkezde araştırmacı olarak eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı konusunda doktora sonrası çalışmalarda bulundu.

1998 Yılında Hacettepe Üniversitesinde çalışmaya başlayan Dr. Seferoğlu halen aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı" isimli bir kitabı bulunan Dr. Seferoğlu “Siber zorbalık, Sosyal medya, Yeni teknolojiler ve öğrenme, Öğretmen yeterlikleri, Çevrim-içi öğrenme, Mobil öğrenme” vb konularda yazılmış kitap bölümlerinde ortak yazarlık yaptı. Eğitimde teknoloji kullanımı, uzaktan eğitim, e-öğrenme, m-öğrenme, teknoloji politikaları, öğretim materyalleri tasarlama-geliştirme, öğretmen eğitimi, hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitim, sayısal uçurum, sanal zorbalık, İnternet tehditleri, İnternet bağımlılığı, sosyal medya, çocuk istismarı, çocuk ve medya mesleki ilgi alanları arasındadır.

S. Sadi SEFEROGLU e-Ağ: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/


Sunum

Görme Engelli Öğrenciler için Öğrenme Araçları

 Cevat Güven
Cevat Güven
Daire Başkanı
ODTÜ

Cevat Güven

ODTÜ Kütüphanesi’nde 1990 yılında kütüphaneci olarak göreve başlamıştır. Kütüphane envanteri, koleksiyon güvenliği, ödünç verme ve enformasyon alanlarında çalıştıktan sonra 1994 yılından itibaren uzman olarak görevine devam etmiştir. Ankara’daki çeşitli üniversitelerle ortak belge sağlama hizmetinin kurulması sürecinde görev almıştır. ODTÜ Kütüphanesi’nin KALDER ve Maliye Bakanlığı ile yürüttüğü performansa dayalı bütçeleme çalışmalarında yer almıştır. Sağlama ve kataloglama, referans, kütüphanelerarası ödünç verme sistemi, lisansüstü tezlerin elektronik erişime açılması ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusü kuruluş süreçlerinde görev ve sorumluluklar almıştır. 2007 yılından itibaren ODTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve ANKOS yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. 

 Sarper Arıkan
Sarper Arıkan
Görme Engelliler Birim Sorumlusu
Akdeniz Üniversitesi

Sarper Arıkan

Akdeniz Üniversitesi Görme Engelliler Birim Sorumlusu olarak görev yapmakta olan Sarper Arıkan 1984 Sivas doğumludur. İlk, Orta ve Lise eğitimini Antalya’da tamamlamıştır. Bilişim teknolojileriyle ilgili çalışmalarına lise eğitimi sırasında başlayan Sarper Arıkan Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmuştur.
Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi görme engelliler için elektronik Kütüphane projesi kapsamında, görme engelli ve az gören öğrencilere ekran okuyucu eğitimlerinin verilmesi, uzaktan eğitim platformunun kurulması gibi çeşitli çalışmaları yürütmüştür.  2012 ve 2013 yılları içerisinde yayınlanan “Görme Engelli Destek Teknolojileri Rehberi” ve “Görme Engelli Destek Teknolojileri, Engelsiz Teknolojiye Dokunuş” adlı iki kitabı bulunan Arıkan ayrıca 2013 ve 2014 yıllarında yaptığı çalışmalarla engelsiz eğitim ve engelsiz web uygulamaları alanında iki ödülün de sahibi olmuştur.
2015 yılında başladığı Engelsiz Üniversiteler Yardımcı destek teknolojileri uygulama platformu proje yürütücülüğü görevine halen devam etmektedir.


3. Panel

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kütüphaneler

 Dr. Pervin Bezirci
Dr. Pervin Bezirci
Daire Başkanı
İstanbul Üniversitesi

Dr. Pervin Bezirci

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi  (İÜ) Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) Bölümünde 1991 yılında tamamladıktan sonra aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 2012 yılına kadar, İÜ Hukuk Fakültesi’nde Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü ve Kütüphane Müdürü olarak çalışmış ve alanıyla ilgili derslere girmiştir. 2012 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslar arası toplantılarda sunulan tebliğleri ve yayınları bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Av. Batu Kınıkoğlu
Av. Batu Kınıkoğlu
Kıdemli Danışman
BTS&Partners

Av. Batu Kınıkoğlu

Av. Batu Kınıkoğlu, BTS&Partners’da kıdemli danışman olarak görev yapmaktadır. Veri koruması, bilgi güvenliği, siber güvenlik, telekomünikasyon hukuku ve fikri mülkiyet hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.
Av. Kınıkoğlu, uluslararası ve ulusal şirketlere hukuki uyum projeleri başta olmak üzere kişisel veri koruması projeleri geliştirilmesi, bilgi güvenliği stratejisi geliştirilmesi, fikri mülkiyet portföyü yönetimi, bilgi teknolojileri temelli kamu ihalelerinin yönetimi gibi birçok konuda danışmanlık hizmeti vermektedir.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını Edinburgh Üniversitesi’nde bilişim hukuku alanında yapmıştır.


4. Panel

Yeni Nesil Öğrenme Araçları

 Ertuğrul Çimen
Ertuğrul Çimen
Kütüphane Direktörü
MEF Üniversitesi

Ertuğrul Çimen

Ertuğrul Çimen MEF Üniversitesi’nde Kütüphane Direktörü olarak görev yapmaktadır.
 
Kütüphanecilik ve Bilgi Yönetimi alanındaki sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev yapan Ertuğrul Çimen halen ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) İşbirili ve Akademi Gruplarında Koordinatörü ve IFLA DDRSSC (IFLA Kaynak Paylaşımı ve Doküman Sağlama Daimi Komite) Üyesi olarak görev yapmaktadır.
 
Interlending & Document Supply Journal (Emerald Publishing, İngiltere) ve International Journal of Knowledge Management & Practices (IJKMP, Hindistan) adlı dergilerin editörler kurulu üyesi olan Ertuğrul Çimen’in akademik kütüphanelerde kaynak paylaşımı, kütüphanelerarası işbirliği, personel değişim programları, kütüphane konsorsiyumları, elektronik kaynak yönetimi, kütüphanelerde sosyal medya uygulamaları konularında akademik çalışmaları ve yayınları bulunmaktadır.

 Afif Rustom
Afif Rustom
Kıdemli İş Geliştirme Müdürü
Vital Source

Afif Rustom

Afif Rustom Vital Source bünyesinde Avrupa ve Orta Doğu’dan sorumlu Kıdemli İş geliştirme Müdürüdür. Afif eğitim bakanlıkları, yayıncılar ve eğitim kurumları ile yakın çalışmakta ve 21. Yüzyıl araç ve teknolojileri  ile dijital eğitim dönüşümünü desteklemektedir.

 Neil Broomfield
Neil Broomfield
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü
Wiley

Neil Broomfield

Neil Broomfield, Wiley firmasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü olarak görev yapmaktadır. 
Wiley’in ürünlerinin ve hizmetlerinin çeşitli kanallar kullanılarak tanıtılması faaliyetlerini yönetir. Özellikle öğretme ve öğrenme faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması, eğitim çıktılarının iyileştirilmesi odaklı ders kitabı içeriklerinin farklı kanallar kullanılarak yüksek öğretim pazarına sunulmasından sorumludur.

 Peter Alston
Peter Alston
Liverpool Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Eğitim Teknolojileri
MGraw Hill Dijital Fakülte Danışma

Peter Alston

Bilgi sistemleri, web uygulamaları ve programlaması konularında uzmanlığı bulunan Pete, Bilgi Sistemleri alanında lisans, web tabanlı hesaplamalar/bulut uygulamalar alanında yüksek lisans ve yüksek öğretimde eğitim öğretim desteği alanında sertifikaya sahiptir. Bu dönemde “yüksek öğretimde elektronik ölçme ve değerlendirmenin rolü, politikalar ve uygulama sonuçları” içerikli doktora tezini tamamlamak üzeredir.

Pete, University of Liverpo​o​l’da hem lisans hem de lisansüstü düzeyde dersler vermektedir. Bu derslerin bir kısmı biyologlar için birinci düzey niceliksel beceriler geliştirilmesine bir kısmı ise öğrencilerin dijital beceriler kazanmasına odaklanmaktadır. Pete’in araştırma alanları MOOC  pedagojisi ve pratiği, yükseköğretim politikaları ve uygulamaları, öğrencilerin yükseköğretime geçişi ve Web gelişiminde eşik kavramlarıdır.


8 Nisan 2017, Cumartesi


5. Panel

Değişen Eğitim ve Öğretimde Kütüphane Var mı?

 Sami Çukadar
Sami Çukadar
Kütüphane ve E-Kaynaklar Direktörü
İstanbul Bilgi Üniversitesi

Sami Çukadar

Sami Çukadar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Kütüphane ve E-Kaynaklar Direktörü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olup, Hukuk Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine “Araştırma Yöntemleri ve Hukuk Bilgi Kaynaklarına Erişim” adlı dersi vermektedir.
Kütüphanecilik ve Bilgi Yönetimi alanındaki sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev yapan Sayın Çukadar, şu an ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Yönetim Kurulu Üyesi, ÜNAK-Türk Hukuk Kütüphanecileri Platformu Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Kendisinin kütüphanelerde toplam kalite yönetimi, uzaktan öğretim, üniversite kütüphaneleri, hukuk bilgi kaynakları, bilgi okuryazarlığı, konsorsiyumlar, elektronik kaynak yönetim konularında akademik çalışmaları bulunmaktadır. 

 Prof. Dr. Bülent Yılmaz
Prof. Dr. Bülent Yılmaz
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı
Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent Yılmaz

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nü bitirmiştir. Gazi Üniversitesi Kütüphanesi’nde uzman olarak çalışmıştır. Yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde tamamlamış, aynı Bölümde 1998 yılında Yrd. Doçent, 2000 yılında Doçent ve 2005 yılında profesör olmuştur. Ulusal ve Avrupa Birliği kapsamında uluslararası proje ve araştırmalar yürütmüştür. Çeşitli ülkelere bilimsel amaçlı ziyaretler gerçekleştirmiştir. 2006 yılından bu yana Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerlerini düzenlemektedir. Bazı bilimsel dergilerin hakem kurulu üyesidir. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Kütüphaneciler Derneği Düşünce Özgürlüğü Grubu Başkanlığı, Türk Kütüphaneciler Derneği Mesleki Etik Grubu üyeliği ve Türk Kütüphaneciliği dergisi editörlüğü, Bilgi Dünyası dergisi editör yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Halen, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı ve öğretim üyesi olup, iletişim, mesleki etik, Anadolu uygarlıkları, bilgi toplumu, bilgi politikası, halk kütüphaneleri, okuma kültürü, dijitalleştirme ve bilginin düzenlenmesi konularında ders ve araştırmalarını sürdürmektedir.

 Ayhan Kaygusuz
Ayhan Kaygusuz
Kütüphane Direktörü
İstanbul Şehir Üniversitesi

Ayhan Kaygusuz

Ayhan Kaygusuz 2010 yılından beri İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphane Direktörü olarak görev yapmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 13 yıl, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde ise 1 yıl kütüphane ve dokümantasyon daire başkanı olarak çalıştı. Bu pozisyonlardan önce ise Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde ISBN Ajansı ve ISSN Merkezini yönetti. 2000-2007 yılları arasında ANKOS Yönetim Kurulu üyeliği ve kısa bir dönem ANKOS başkanlığı yaptı. Bilgi okuryazarlığı, açık erişim ve kurumsal arşiv konuları ile ilgileniyor ve bu konularda bir gurup kütüphane yöneticisi ile birlikte çalışıyor. 

 Cem Özel
Cem Özel
Bilgi Merkezi Kullanıcı Hizmetleri Yöneticisi
Sabancı Üniversitesi

Cem Özel

Cem Özel 1979’da İstanbul’da doğdu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Belge Yönetimi Bölümü'nden "Türkiye'de İnternet’e Dayalı Uzaktan Eğitim ve Üniversite Kütüphaneleri" konulu tezi ile 2004 yılında yüksek lisans derecesini aldı. 2000-2006 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi’nde çalıştı. 2006 yılında ise Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde Bilgi Hizmetleri Sorumlusu olarak çalışmaya başladı. 1 Mayıs 2013 yılından itibaren ise Kullanıcı Hizmetleri Yöneticiliğine atandı. 

Cem Özel, Türk Kütüphaneciler Derneği ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği üyesidir. Aynı zamanda Türk Kütüphaneciliği dergisinin sosyal medya editörü, Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu üyesidir.