Conference Hashtag #ANKOSLink2017

Konuşmacılar

Doç. Dr. Murat Sözer
Doç. Dr. Murat Sözer
Öğretme ve Öğrenme Ofisi Direktörü
Koç Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Sözer

Murat Sözer

Director, Koç University Office of Learning and Teaching (KOLT), Istanbul, Turkey

Associate Professor, Koç University, College of Engineering, Mechanical Engineering Dept., Istanbul, Turkey

He received B.S. and M.S. degrees in Mechanical Engineering at METU in 1986 and 1989, respectively; and Ph.D. in Mechanical Engineering at University of Delaware in 1995.

His research areas include modeling and control of composite materials manufacturing processes such as resin transfer molding and vacuum assisted resin infusion; material characterization experiments (permeability and compaction); fluid mechanics; and porous media flows. Professor Sozer has published more than 40 articles in the leading journals and conference proceedings, and co-authored one book and three chapters on process modeling in composites manufacturing.

He is the director of Koç University Office of Learning and Teaching (KOLT) since September 2012. KOLT has the following services to students, teaching assistants and faculty: peer-supported tutoring service; basic academic skills seminars for new-coming students; conversation circles for fluency in speaking English, training workshops for teaching assistants; curriculum development; teaching workshops for faculty; mid-semester course evaluations; promoting active learning (such as team-based learning and flipped classroom) and blended learning through learning management systems (MOODLE and Blackboard); supporting faculty to prepare new MOOC (Coursera) courses.

He is the recipient of “Outstanding Teaching Award” (Koç University wide) given by the President of Koç University, Prof. Umran Inan in 2011-2012 academic year when it was organized for the first time in the university history.

Dr. Cable Green
Dr. Cable Green
Açık Eğitim Direktörü
Creative Commons

Dr. Cable Green

Cable works with the global open education community to leverage open licensing, open content, and open policies to significantly improve access to quality, affordable, education and research resources so everyone in the world can attain their education goals. He’s a leading advocate for open licensing policies that ensure publicly funded education materials are freely and openly available.
Cable helps lead the global open education movement and is the Director of Open Education at Creative Commons (CC) - a nonprofit organization at the center of an international movement to promote sharing of creativity and knowledge. CC provides the well-known suite of open licenses that have become the global standard used by governments, institutions and individuals across culture, education, and science, to promote sharing, collaboration and innovation. The CC licenses are everywhere—1.3+ billion are in use across 9 million websites—making it easy for anyone to freely access and use open educational resources.
Cable has 20 years of academic technology, online learning, and open education experience and helped establish the Open Course Library. Cable holds a PhD in educational psychology from Ohio State University, and enjoys motorcycling and playing in the mountains with his family. He lives in Olympia with his wife and two boys.

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay
Prof.Dr. Kürşat Çağıltay
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretim Üyesi
ODTÜ

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay

ODTÜ Matematik Bölümünden 1988 yılında bölüm birincisi olarak mezun olan Prof.Dr. Kürşat Çağıltay, 1993 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Yüksek Lisans derecesini almış, 1988-1997 yılları arasında ODTÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında Bilgisayar Ağları grup yöneticiliği ve Başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştur. 1990 yılında ODTÜ-TÜBİTAK tarafından başlatılan Türkiye Internet Projesi'nde 1997 yılına kadar teknik grup yöneticiliği yapmıştır. 1997-2002 yılları arasında ABD'nin İndiana Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürmüştür. 2002 yılında İndiana Üniversitesi Öğretim Teknolojileri Bölümünden ve Bilişsel Bilimler Programından çift dalda doktora alarak mezun olan Kürşat Çağıltay halen ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi, ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma Uygulama Merkezi başkanı ve ODTÜ Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi koordinatörüdür.
Prof.Dr. Kürşat Çağıltay'ın akademik araştırma konuları eğitim teknolojileri, insan bilgisayar etkileşimi, teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme, sosyal enformatik, performans teknolojileri, eğitsel nörobilim/nöroteknoloji ve eğitimde elektronik oyunların kullanımıdır.

  Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu
Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretim Üyesi
Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu

Hacettepe Üniversitesinde öğretim teknolojileri alanında öğretim üyesi olarak çalışan Süleyman Sadi SEFEROĞLU lisans öğrenimini Radyo-TV ve Eğitim Bilimleri alanlarında Ankara’da tamamladı. ABD’de Columbia Üniversitesinde 1989 ve 1993 yıllarında Yüksek Lisans dereceleri ve 1996 yılında doktora derecesi aldı. Columbia Üniversitesinde “National Center for Restructuring Education, Schools, and Teaching (NCREST)” isimli merkezde araştırmacı olarak eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı konusunda doktora sonrası çalışmalarda bulundu.

1998 Yılında Hacettepe Üniversitesinde çalışmaya başlayan Dr. Seferoğlu halen aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı" isimli bir kitabı bulunan Dr. Seferoğlu “Siber zorbalık, Sosyal medya, Yeni teknolojiler ve öğrenme, Öğretmen yeterlikleri, Çevrim-içi öğrenme, Mobil öğrenme” vb konularda yazılmış kitap bölümlerinde ortak yazarlık yaptı. Eğitimde teknoloji kullanımı, uzaktan eğitim, e-öğrenme, m-öğrenme, teknoloji politikaları, öğretim materyalleri tasarlama-geliştirme, öğretmen eğitimi, hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitim, sayısal uçurum, sanal zorbalık, İnternet tehditleri, İnternet bağımlılığı, sosyal medya, çocuk istismarı, çocuk ve medya mesleki ilgi alanları arasındadır.

S. Sadi SEFEROGLU e-Ağ: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/

 Prof. Dr. Oya Yerin-Güneri
Prof. Dr. Oya Yerin-Güneri
Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
ODTÜ

Prof. Dr. Oya Yerin-Güneri

Oya Yerin Güneri, ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında, 1997 yılında TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) yurtiçi-yurtdışı bütünleşik doktora bursuyla Minnesota Üniversitesi’nde, 2010 yılı yaz döneminde ise  Fogarty /NIH International Mental Health & Developmental Disabilities Program  bursiyeri olarak  Harvard Üniversitesi’nde  araştırmacı olarak çalışmıştır. 2009-2015 yılları arasında ODTÜ  Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Biriminde (ÖGEB) başkan olarak görev  yapmış, 2015 yılında  ODTÜ Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme  Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasında görev almıştır. Güncel araştırma ilgi alanları arasında,  üniversite öğrencilerine sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, öğretim üyesi kariyer gelişimi, kariyer danışmanlığı ve  bilinçli farkındalık yer almaktadır. Halen ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusünde  Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 Afif Rustom
Afif Rustom
Kıdemli İş Geliştirme Müdürü
Vital Source

Afif Rustom

Afif Rustom Vital Source bünyesinde Avrupa ve Orta Doğu’dan sorumlu Kıdemli İş geliştirme Müdürüdür. Afif eğitim bakanlıkları, yayıncılar ve eğitim kurumları ile yakın çalışmakta ve 21. Yüzyıl araç ve teknolojileri  ile dijital eğitim dönüşümünü desteklemektedir.

 Prof. Dr. Bülent Yılmaz
Prof. Dr. Bülent Yılmaz
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı
Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent Yılmaz

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nü bitirmiştir. Gazi Üniversitesi Kütüphanesi’nde uzman olarak çalışmıştır. Yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde tamamlamış, aynı Bölümde 1998 yılında Yrd. Doçent, 2000 yılında Doçent ve 2005 yılında profesör olmuştur. Ulusal ve Avrupa Birliği kapsamında uluslararası proje ve araştırmalar yürütmüştür. Çeşitli ülkelere bilimsel amaçlı ziyaretler gerçekleştirmiştir. 2006 yılından bu yana Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerlerini düzenlemektedir. Bazı bilimsel dergilerin hakem kurulu üyesidir. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Kütüphaneciler Derneği Düşünce Özgürlüğü Grubu Başkanlığı, Türk Kütüphaneciler Derneği Mesleki Etik Grubu üyeliği ve Türk Kütüphaneciliği dergisi editörlüğü, Bilgi Dünyası dergisi editör yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Halen, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı ve öğretim üyesi olup, iletişim, mesleki etik, Anadolu uygarlıkları, bilgi toplumu, bilgi politikası, halk kütüphaneleri, okuma kültürü, dijitalleştirme ve bilginin düzenlenmesi konularında ders ve araştırmalarını sürdürmektedir.

 Cem Özel
Cem Özel
Kullanıcı Hizmetleri Yöneticisi
Sabancı Üniversitesi

Cem Özel

Cem Özel 1979’da İstanbul’da doğdu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Belge Yönetimi Bölümü'nden "Türkiye'de İnternet’e Dayalı Uzaktan Eğitim ve Üniversite Kütüphaneleri" konulu tezi ile 2004 yılında yüksek lisans derecesini aldı. 2000-2006 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi’nde çalıştı. 2006 yılında ise Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde Bilgi Hizmetleri Sorumlusu olarak çalışmaya başladı. 1 Mayıs 2013 yılından itibaren ise Kullanıcı Hizmetleri Yöneticiliğine atandı. 

Cem Özel, Türk Kütüphaneciler Derneği ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği üyesidir. Aynı zamanda Türk Kütüphaneciliği dergisinin sosyal medya editörü, Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu üyesidir. 

 Dr. Huriye Arıkan
Dr. Huriye Arıkan
Akademik Destek Programı Koordinatörü
Sabancı Üniversitesi

Dr. Huriye Arıkan

Huriye Arıkan, lisans derecesini 1979 yılında matematik dalında Boğaziçi Üniversitesi'nden; doktora ve master derecelerini aynı dalda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden aldı. 1980 ve 1999 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünde çalıştı. Misafir öğretim üyesi olarak 1989 dan 1998 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde sırasıyla Purdue, Harvard (The Kennedy School of Government) ve New Hampshire üniversitelerinde ve İspanya’da Santiago de Compostela Üniversitesi’nde bulundu.1980 yılından bu yana Türk Matematik Derneği üyesi olan Arıkan, 2007 yılından 2009 yılına kadar derneğin Genel Sekreterliği görevini de üstlendi. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyesidir. Halen Uluslararası Matematik Birliği (IMU), Matematik Öğretimi Komisyonu (ICMI) nezdinde Türkiye Matematik Eğitimi Temsilcisidir. 1999 yılında Sabancı Üniversitesi Akademik Destek Programını kuran Arıkan, Sabancı Üniversitesi’nde Akademik Destek Programı Koordinatörü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

İlgi Alanları: Fonksiyonel Analiz, Banach Cebirleri, Matematik Eğitimi ve Öğretimi.

 Bret Freeman
Bret Freeman
Vice President EMEA
Konvertus

Bret Freeman

Bret has more than 20 years’ experience in content lifecycle operations, consulting, and structured authoring implementations, with expertise in the areas of scholarly publishing, enterprise content management, unstructured to structured content and workflow migration, technical publishing, multilingual information management, collaboration, knowledge management, and complex workflow design.

Bret has led some of the world’s largest organisations in developing and implementing publishing and information management strategies. He was instrumental in the early days of XML authoring and publishing and has helped many large organisations develop complex multi channel output methods.  Bret has written for many trade publications and speaks frequently on a variety of topics in the United States and Europe for such organizations and events as STM, London Book fair, Frankfurt Book Fair, local and national Society for Technical Communicators (STC) groups, Society of Scholarly publishing, Localization Industry Standards Association (LISA), Gilbane, and many others.

In his spare time, Bret is a member of Toastmaster international, an after dinner speaker, certified in NLP, coaching, and hypnotherapy and is one of Europes’ leading MMA and Boxing Ring Announcers.

Program

Maritim Pine Beach Oteli Konferans Merkezi

Antalya Belek

Havaalanı Ulaşım
Otogar Ulaşım
Otogar Ulaşım
Otogar Ulaşım

Sosyal Program

Side Turu

Eski Anadolu dilinde “Nar” anlamına gelen Side’nin MÖ. 1400 yılından bu yana var olduğu ve bir ticaret merkezi olarak sürekli gelişerek MS. II. – III. ve V.- VI. yüzyıllar arası en parlak devrini yaşadığı bilinmektedir. İnce bir yarımada üzerine kurulu bu antik şehir, gerek doğal güzellikleri gerekse eşi benzerine az rastlanan anıtsal yapıları ile bir çekim merkezidir. Antik Çağ’ın sütunlu caddelerinin en güzel iki örneği, Anadolu’nun en büyük anıtsal tarihi çeşmesi, yine portiklerle çevrili 100X100 m. boyutlarında anıtsal bir yapı olarak agora, antik çağ tiyatroları içinde kendine özgü tek mimariye sahip Side Tiyatrosu ve önünde muhakkak fotoğraf çekilmesi gereken Apollo Tapınağı ziyaretçileri büyüleyen yapılar arasında sadece birkaçıdır. Tarihi Side’nin kalıntıları arasında kurulu bugünkü Side (Selimiye) hala yaşayan bir şehir. Geçmiş ile bugünü iç içe yaşayacağımız Side turuna davetlisiniz! Fiyat: kişi başı 50.-TL (Ulaşım, rehberlik ücrete dâhildir. Giriş ücretleri ayrıca 25.-TL olup, müze kart sahipleri için geçerli değildir.) Tarih: 08.04.2017 Otelden hareket saati 13.30 *Tur sonunda Manavgat Otogarında inmek isteyen misafirler ücretsiz olarak otogara bırakılacaklardır.


Antalya Şehir & Yat Turu

Antalya’yı keşfetmek için yarım günlük harika bir fırsat. Önce Antalya’nın simgesi konumundaki Kaleiçi’ni rehber eşliğinde gezeceğiz. Şehre eski Antalya kent girişi olan ve 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti sırasında, ona hitaben yapılmış Hadrianus kapısından girerek tarihi Arnavut kaldırımlı dar sokaklardan geçip, sırası ile Kesik Minare, Hıdırlık Kulesi ve Kaleiçi Limanına varıyoruz. Burada bizi bekleyen grubumuza özel tekne ile Antalya’yı bir de denizden seyre dalacağız. Kaleiçi ziyaretimiz daha sonra Cumhuriyet Meydanında son bulacak. Fiyat: kişi başı 70.-TL (Ulaşım, tekne gezintisi, rehberlik ücrete dâhildir.) Tarih: 08.04.2017 Otelden hareket saati 13.30 *Tur sonunda Antalya Havalimanında inmek isteyen misafirler ücretsiz olarak havalimanı iç hatlar terminaline bırakılacaklardır.


Detaylı Bilgi için URL : www.thalestour.com