Conference Hashtag #ANKOSLink2016

Konuşmacılar

Tracy Gabridge
Tracy Gabridge
Akademik Hizmetlerden Sorumlu Direktör Yardımcısı
MIT Kütüphaneleri

Tracy Gabridge

Tracy Gabridge Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kütüphaneleri’de Akademik Hizmetlerden Sorumlu Direktör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Görev aldığı pozisyonun sorumlulukları arasında dolaşım hizmetleri, kaynak paylaşımı, liyezon kütüphaneciliği, araştırma verilerine özel hizmetler bulunmaktadır.  Tracy ayrıca MIT Kütüphanelerinin organizasyon değişikliği çalışmalarında birkaç kez yer almış ve özellikle liyezon hizmetinin ve kütüphane kültüründe dış ilişkilerin geliştirilmesinde katkı sağlamıştır.  Tracy liyezon hizmetlerinin geliştirilmesi, kütüphane reorganizasyon süreçleri, kullanıcı ihtiyaçları ve kütüphane hizmetlerinin sunulmasında bütünsel yaklaşımlar geliştirme konularında yazılar yazmakta ve konuşmalar yapmaktadır.

Tracy Elektrik Mühendisliği alanında MIT’den lisans diplomasını ve Columbia Üniversitesi’nden yüksek lisans diplomasına sahiptir. Kendisi kütüphanecilik alanında çalışmaya 2000 yılından sonra Elektrik Mühendisliği alanında başarılı bir kariyer sergilediği AT&T Bell Laboratories /Lucent Technologies’deki çalışmalarından ve İlinois Üniversitesi’nde (University of Illinois Urbana-Champaign) yaptığı Kütüphanecilik yüksek lisasından sonra başlamıştır. Mühendislik eğitimi ve bu alandaki deneyimi sayesinde mühendislik kütüphanecisi olarak göreve başlamış ve bu kapsamda MIT mühendislik topluluğuyla yeni ilişkiler geliştirmenin yolları üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bu dönemde hem mühendislikten gelen tecrübeleri hem de kütüphaneci olarak edindiği tecrübeler  sayesinde liyezon hizmetinin dönüşümünü gerçekleştirmiştir. Bu dönüşüm sayesinde MIT Kütüphaneleri  liyezon hizmetleri tepkin modelden proaktif modele geçmiştir. Bu yeni modelle araştırmacıların ve öğrencilerin ihtiyaçları odaklanan bir yaklaşım geliştirilmiştir.

Özgür Kadir Özer
Özgür Kadir Özer
Daire Başkanı
Kalkınma Bakanlığı

Özgür Kadir Özer

Özgür Kadir Özer Kalkınma Bakanlığında Araştırma, Geliştirme ve Girişimcilik Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu görevden önce planlama uzmanı olarak aynı dairede (2000-2012) ve Kalkınma Araştırmaları Merkezinde (2012-2013) çalışmıştır.

George Washington Üniversitesinden (ABD) kamu politikası alanında yüksek lisans ve Dokuz Eylül Üniversitesinden Endüstri Mühendisliği lisans dereceleri bulunmakta olup Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde sosyal politika alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Dasha Karzunina
Dasha Karzunina
Uluslar arası Araştırmalar Sorumlusu
QS Istihbarat Birimi

Dasha Karzunina

QS Istihbarat Birimi bünyesinde uluslararası araştırmalardan sorumlu kişi olarak Dasha birimin  araştırma, analiz ve sıralama dağılım çalışmalarıyla büyük ölçüde kamusal bir rol oynamaktadır. Paydaş ve müşteri ilişkilerini düzenleyerek, üniversite yöneticileriyle birlikte hareket etmekte ve dünya çapında yüksek eğitim konferanslarında sunumlar yapmaktadır. Emerging Europe and Central Asia projelerinde 2014 yılından beri üniversite sıralamalarını yönetmektedir. Dasha aynı zamanda nitel araştırmalar konusunda olası uluslararası öğrencilerden oluşan odak gruplara liderlik ederek bu alanda uzmanlık kazanmıştır. Öğrenci liderliği geçmişi bulunan Dasha, İngiltere’nin 30.000’den fazla üyesi bulunan en büyük öğrenci birliklerinden birinin temsilciliğini yapmıştır. Dasha, ayrıca, Nottingham üniversitesi Matematik ve Felsefe bölümünden master derecesine sahiptir.

Gülçin Cribb
Gülçin Cribb
Kütüphane Direktörü
Singapore Management University

Gülçin Cribb

Gülçin Cribb 2012 yılından beri Singapore Management Űniversitesinde Kütüphane Direktörü olarak görev yapmaktadır. Singapur’a gelmeden önce, 2008-2011 yılları arasında, İstanbul’da Őzyeğin Űniversitesinde Kurucu Kütüphane Direktörü idi. Daha önceki görevleri arasında şunlar da vardır: Avustralya’da Bond Űniversitesi, Bilgi Hizmetleri Direktörü (2001-2008), Queensland Űniversitesi, Fiziki Bilimler ve Műhendislik Kütüphanesi Direktörü (1996-2001), Kütüphane Multimedya Hizmetler Müdürü(1986-1996). Gülçin Cribb hem şimdiki hem de önceki görevlerinde her zaman akademisyenlerle, araştırmacılarla, firmalar ve yayınevleri ile, mimarlar ve bilgi teknoloji çözűm ortakları ile ortak çalışmalar ve projeler yapmıştır. Bilimsel araştırma desteği, bilimsel yayınlama, sayısallaşma, teknoloji yönetimi, stratejik yönetim, yenilikçilik, öğrenme alanları, bilgi okur yazarlığı, kütüphaneci- akademisyen- endűstri ortaklığı, pazarlama ve sanal kütüphaneler alanlarında Gülçin Cribb’in deneyimleri vardır.  Hem Avustralya hem de Singapur’da pek çok ‘Değişim Yönetimi’ ve bina ve öğrenme alanları imar ve yenileme projelerinde çalışmıştır.

Gülçin Cribb IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), Akademik ve Araştırma Kütüphaneleri Komisyonu  (Standing Committee for Academic and Research Libraries) üyesidir. Aynı zamanda SJLIM (Singapore Journal of Library and Information Management) yayın kurulunda da görevlidir. Gülçin Cribb adı ‘Who’s Who of Australian Women - Leadership and Beyond’ (Avustralya’da Kadınlar – Liderlik ve Őtesi) listesinin 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014 baskılarında yer almıştır.

Elif Tınaztepe
Elif Tınaztepe
Kidemli Mimar
Schmidt Hammer Lassen Architects

Elif Tınaztepe

1975 doğumlu Elif Tınaztepe 2005 yılında Schmidt Hammer Lassen Architects firmasına katılmıştır; 2014 yılında ise firmaya ortak olmuştur. Mimarlık alanında 15 yıldan fazla süredir uluslararası bir deneyime sahip olan Elif Tınaztepe, Schmidt Hammer Lassen Architects firmasına başlamadan önce Londra ve Los Angeles’ta da mimari çalışmalar yapmıştır.

Schmidt hammer Lassen’de tasarım geliştirme, büyük ölçekli eğitim ve kültürel projelerin yanısıra çok sayıda uluslararası yarışmaya katılmış; ayrıca danışmanlık, konsept, tasarım ve program geliştirme görevlerinin tüm aşamalarında proje liderliği yapmıştır. Yakın zamanda DOKK1 projesini tamamlamış, Danimarka Aarsus’ta 2015 Haziran tarihinde resmi olarak açılmış olan yeni multi-medya kütüphanesi Urban Mediaspace’de uzman proje mimarı olarak, danışmanlık ve tasarım geliştirme görevlerini yerine getirmiş; 2018 yılında Yeni Zelanda’da açılması planlanan Christchurch Merkez Kütüphanesi projesini de halen yürütmektedir.

Elif Tınaztepe kapsamlı öğrenme projeleriyle edindiği sayısız deneyimlerini başarılı diyaloglar kurmak adına kullanıcılar ve öteki paydaşlarla; ayrıca devam eden projelerinde ve uluslararası platformlarda da kullanmaktadır.

Elif Tınaztepe katıldığı uluslararası kütüphanecilik konferanslarında göstermiş olduğu başarılı anlatımları ve çalıştayları ile dünya çapında kütüphanecilik camiası açısından önemli bir yere sahip olmuştur.

Marco Gerritson
Marco Gerritson
Üst Düzey Yönetici
Bibliotheca

Marco Gerritson

Marco Gerritsen, Bibliotheca firmasında 2012 yılından beri Avrupa, Afrika ve Ortadoğu iş ortaklarından sorumlu Üst Düzey Yönetici olarak çalışmaktadır. 

Son 14 senedir kütüphanecilik sektöründe aktif olarak yer almıştır. 2002 yılında kütüphane modernizasyon projeleri dahil olmak üzere Kütüphane İnşaat Projelerinde Turn-Key project manager olarak çalışmaya başladı. Hollanda’da başarıyla gerçekleştirdiği RFID uygulamalarının devamında NEDAP N.V. tarafından Benelux ülkelerinin satış ofisine atandı. Kurulum aşamasında görev aldığı bu departmanda satış, servis ve destek konularında sorumluluklar üstlendi. 2006 yılından 2012 yılına kadar BENELUX ülkelerinde 350 den fazla RFID sistem kurulumunda görev aldı. 2012 – 2014 yılları arasında şirketlerden bağımsız RFID danışmanı olarak çalıştı. 

Grafisch Lyceum Rotterdam mezun olduktan sonra 1992 senesinde Satış ve Pazarlama Yönetimi alanında eğitimine devam etti. Felemenkçe, ingilizce ve almanca dillerini konuşmaktadır.

Yrd. Doç. Dr.  Cengiz Acartürk
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Acartürk
Öğretim Üyesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Acartürk

Cengiz Acartürk doktora derecesini Bilgisayar Bilimleri alanında Almanya Hamburg Üniversitesi’nden 2010 yılında almıştır. 2012 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler programında öğretim üyesi olarak ve URAP (University Ranking by Academic Performance) ekibi üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma konuları Enformatik alanında bir dizi konuyu, üniversitelerin akademik performanslarına göre sıralanmasını, global ve uluslararası sıralama sistemlerinin analizlerini kapsamaktadır.

Prof. Dr. Andreas Degkwitz
Prof. Dr. Andreas Degkwitz
Kütüphane ​Direktörü
Berlin Humboldt Universitesi

Prof. Dr. Andreas Degkwitz

1956 Frankfurt doğumlu olan Prof. Dr. Andreas Degkwitz, Berlin Humboldt Universitesi’nde Kütüphane
​M​üdürü ve ayrıca Potsdam Uiversitesi Uygulamalı Bilimlerde Bilgi Bilim ​B​ölümü onursal profesörlük görevlerini yürütmektedir. 2004 yılından Eylül 2011 tarihine kadar Cottbus Brandenburg Teknik Üniversitesi Bilgi Hizmetleri Direktörü olarak görev yapmıştır. Üniversite bilgi, iletişim ve medya hizmetlerini (kütüphane, bilgisayar hizmetleri, öğrenme merkezi, idari veri işleme) tek bir yönetim altında toplayarak Bilgi, İletişim ve Medya Merkezi (ICMC/IKMZ) çatısı altında birleştirmiştir(http://www.tu-cottbus.de/ikmz). Daha önceki görevinde (1998-2003) Potsdam Üniversitesi kütüphanesi’nde Bilgisayar bölüm sorumlusu ve müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. Potsdam Üniversitesi’nde  IT ve Kütüphane elektronik hizmetlerinin yanısıra satınalma, kataloglama ve dolaşım hizmetleri için yeni bir kütüphane sistemi tasarlamıştır(OCLC/PICA). Burada üstlendiği diğer bir görev ise Bilimsel Bilgi piyasası ve dijital çağda aktörlerin (yazarlar, editörler, yayıncılar, kütüphaneler ve kullanıcılar vb) oynayacağı roller konusunda yürütülen bir araştırma projesidir ((http://www.epublications.de). Andreas Degkwitz 1991'den 1998 yılına kadar Alman Araştırma Derneği / Deutsche Forschungsgemeinschaft Kütüphane işlerinden sorumlu genç bir danışman olarak çalışmıştır. Dernek tarafından finanse edilen program ve projelerin yönetimi, belediye ile ilişkiler, Kütüphane ve benzeri kurumların teknolojik gelişimleri için stratejik planlama görevlerini yürütmüştür.

Yazara ait yayın listesi: https://www.ub.hu-berlin.de/shared/dokumente/kontakt/ansprechpartner/degkwitz/Degkwitz_Publikationsliste_2015.pdf

M. Mirat Satoğlu
M. Mirat Satoğlu
Enstitü Müdürü
TÜBİTAK ULAKBİM

M. Mirat Satoğlu

    
M. Mirat Satoğlu TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Daha öncesinde IT uzmanı olarak çesitli uluslararası şirketlerde çalışmıştır.
M. Mirat Satoğlu Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini, Ege Üniversitesi'nden ve University of Pennsylvania'dan yüksek lisans derecelerini almıştır.  

 

Tuba Akbaytürk Çanak
Tuba Akbaytürk Çanak
Kütüphane Direktörü
Koç Üniversitesi

Tuba Akbaytürk Çanak

1998 yılında Indiana Üniversitesi’nde Kütüphanecilik Yüksek Lisansını tamamlayan Tuba Akbaytürk Çanak aynı yıl Koç
Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde çalışmaya başlamıştır. 2011 yılında aynı kurumda Kütüphane Direktörlüğü
görevini üstlenmiştir. Tuba 2012 yılından bu yana ANKOS Yönetim Kurulu Üyesidir. ANKOS çatısı altında Yayıncı Başvuru
Sisteminin yönetiminden ve pazarlık süreçlerinden sorumludur.

İsmail Çetinkaya
İsmail Çetinkaya
Daire Başkanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

İsmail Çetinkaya

1998 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun olan İsmail
ÇETİNKAYA, Yüksek Lisansını Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme alanında yaptı.
Orman Bakanlığı’nın Osmanlı Dönemi Ormancılığı Araştırma Projesi ve yayın çalışmasında Araştırmacı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nda Kütüphaneci, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Okutman olarak çalışmış Çetinkaya, 2006 yılından bu
yana Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görev yapmaya devam etmektedir.
2007-2008 yıllarında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen İlk ve Ortaöğretimde
Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi’nde (Eğitimde Bilim Danışmanlığı Çalıştayı) Bilim Kurulu Üyeliği ve
Bilgi Okuryazarlığı dersini yürüten Çetinkaya, 2014 yılında da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversite
Kütüphaneleri Çalışma Grubu Üyeliği (Üniversite Kütüphanelerinin İyileştirilmesi ve Standartlar Getirilmesi) görevi ile
“2023’e Doğru Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri” isimli
raporu hazırlayanlar arasında yer almıştır.
2010 yılından bu yana ANKOS Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Çetinkaya, Kütüphanecilik alanında ulusal ve
uluslararası birçok etkinlikte yer alarak mesleki bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya devam etmektedir.

Gültekin Gürdal
Gültekin Gürdal
Daire Başkanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Gültekin Gürdal

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) bölümünden mezun olan Gültekin Gürdal; yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi, İşletme Yönetimi alanında yaptı.

Bilkent Üniversitesi, TÜBİTAK, Sabancı Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde çalışmış olan Gürdal, 2005 yılından bu yana İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak meslek hayatına devam etmektedir.

2008-2012 yılları arasında Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Başkanı olarak görev yapan Gürdal; halen, ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler (AEKA) Çalışma Grubu’nun koordinatörlüğünü yürütmektedir. Son yıllarda özellikle “Açık Erişim” konusu üzerinde çalışan Gürdal, 2014 yılı sonunda tamamlanan OpenAIREPlus projesinden sonra AB Ufuk 2020 Çerçeve programı OpenAIRE2020 projesinin de Türkiye ortağıdır. Ayrıca, TÜBİTAK ULAKBİM Açık Bilim Komitesi üyesidir.

Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK), Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Avrupa Araştırma Kütüphaneleri Derneği (LIBER), Dünya Açık Erişim Arşivleri Konfederasyonu (COAR), Avrupa Araştırma Bilgi Sistemleri Derneği (EuroCRIS), Uluslararası Teknik Üniversite Kütüphaneleri Derneği (IATUL) gibi kuruluşlarda aktif üyeliği vardır.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok yayını olan Gürdal; kütüphanecilik alanındaki her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmenin yakın takipçisi ve uygulayıcısıdır.

Prof. Dr. Yaşar Tonta
Prof. Dr. Yaşar Tonta
Öğretim Üyesi
Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Yaşar Tonta

Prof. Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. Bilgi erişim, bilgi mimarisi, bilgi sistemleri tasarımı, ağa dayalı bilgi hizmetleri, dijital kütüphaneler, elektronik yayıncılık, açık erişim, bibliyometri ve kültürel miras konularında dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır.


Geçmişte Prof. Tonta TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) kurucu müdürü, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı, NATO Araştırma ve Teknoloji Örgütü (R&TO) Bilgi Yönetimi Komitesi’nin (BYK) seçilmiş başkanı ve BYK’nin Elektronik Bilgi Yönetimi Seminer Dizisinin yöneticisi olarak görev yapmıştır. Avrupa Komisyonu (en son MedOANet ve PASTEUR4OA projeleri) ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde görev almıştır. Çalışmaları JASIST ve Journal of Informetrics gibi çeşitli profesyonel dergilerde yayımlanmıştır. Prof. Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülünü almıştır (2010). Halen UNESCO Türkiye Dünya Belleği Komitesi’nin Başkan Vekilidir.


Prof. Tonta Bilgibilim ve Teknoloji Derneği (ASIS&T) de dahil çeşitli derneklerin üyesidir ve IMCW, ICKM, ISSI ve ELPUB gibi çeşitli uluslararası konferansların Düzenleme ve Program Komitelerinde hizmet etmiştir. Kütüphanecilik ve Bilgi Araştırmaları konusundaki eğitimini Hacettepe Üniversitesi (lisans ve yüksek lisans), Galler Üniversitesi (yüksek lisans) ve Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesinde (doktora) tamamlamıştır.


Daha fazla bilgi için bkz. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html.

 
Zeynep Karagöz
Zeynep Karagöz
Pro-Maker
İstanbul MakerLab

Zeynep Karagöz

Zeynep Karagöz 1999 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Öğrencilik hayatı boyunca ve sonrasında mesleğin ileri gelen isimleriyle çalıştı. 2001 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu KOMA Mimarlık Atölyesi'nde iç mekan ve mimarlık projeleri yaptı. 2008'de tasarım ajansı 5 dakika ile KOMA birleşerek tek çatı altında deneyim tasarımı hizmetleri vermeye başladı. Hem gerçek hem sanal ortamda mekan, ürün, süreç, hizmet ve etkinlik tasarımı yapıyor. 5 dakika ile birlikte disiplinler arası projeler üretirken tasarım, üretim, uygulama ve koordinasyon alanlarının tümünde yer alıyor. Çeşitli teknolojileri bir arada kullanarak çalışan ekip aynı zamanda interaktif uygulamalar ve 3D Print konusunda uzmanlaşan kadrosuyla 2014 yılından beri Makers Türkiye'ye gönüllü destek veriyor. Profesyonel olarak uygulama yaptıkları alanlarda seminerler, eğitimler ve atölyeler düzenliyor. Ayrıca çocuklar için proteze alternatif Robotel Projesi gibi sosyal sorumluluk projelerinde çalışıyor. Yakın zamanda Maker Çocuk inisiyatifinin de oluşumunda yer alan Zeynep Karagöz kendini artık bir PRO-MAKER olarak tanımlıyor. Kurucu ortak olarak İstanbul MakerLab çatısı altında Maker kültürünü yaymak ve geliştirmek için hem koordinatör hem de eğitmen olarak görev alıyor. Kişisel hayatında da sosyal sorumluluk, katılımcı demokrasi ve yerel inisiyatiflere odaklanarak aktif görevler üstleniyor. Profesyonel hayatın imkanlarını bu platformlara da taşıyarak çocuklar ve yetişkinler için projeler düzenliyor.

Sönmez Çelik
Sönmez Çelik
Daire Başkanı
Doğuş Üniversitesi

Sönmez Çelik

Sönmez Çelik, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden 1995 yılında dereceyle
mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalında 2000
yılında tamamladı. 1994-1995 yılları arasında Türk Kütüphaneciliği dergisinin Editör Yardımcılığı görevini yürüttü. 1995-
1997 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümünde şef olarak çalıştı. 1997-1999 yıllarında
Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında uzman olarak görev yaptı. 1999 yılından
beri Doğuş Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 2002 yılından beri
Doğuş Üniversitesi Dergisi’nin editörlük görevini yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası akademik dergi ve konferans
kitaplarında yayımlanmış çok sayıda çalışmanın yanında, çeşitli kitaplara editörlük yaparak katkı sağladı. Open
Journal Systems (OJS) Türkiye gönüllüsüdür. OJS ile DSpace adlı kurumsal arşiv yazılımlarının Türkçeye çevirilerini
yapmıştır. ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler ile ANKOS Akademi çalışma gruplarının üyesidir.

Dr. Pervin Bezirci
Dr. Pervin Bezirci
Daire Başkanı
İstanbul Üniversitesi

Dr. Pervin Bezirci

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi  (İÜ) Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) Bölümünde 1991 yılında tamamladıktan sonra aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nda  yüksek lisans ve  doktora eğitimini tamamlamıştır. 2012 yılına kadar, İÜ Hukuk Fakültesi’nde Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü ve Kütüphane Müdürü olarak çalışmış ve alanıyla ilgili derslere girmiştir. Halen İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslar arası toplantılarda sunulan tebliğleri ve yayınları bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk annesidir.Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi  (İÜ) Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) Bölümünde 1991 yılında tamamladıktan sonra aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nda  yüksek lisans ve  doktora eğitimini tamamlamıştır. 2012 yılına kadar, İÜ Hukuk Fakültesi’nde Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü ve Kütüphane Müdürü olarak çalışmış ve alanıyla ilgili derslere girmiştir. Halen İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslar arası toplantılarda sunulan tebliğleri ve yayınları bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Emre Hasan Akbayrak
Emre Hasan Akbayrak
Kütüphane Direktörü
Atılım Üniversitesi

Emre Hasan Akbayrak

13 Temmuz 1968’de Samsun’da doğdu. Samsun Anadolu Lisesi’nden 1988 yılında, Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nden ise 1995 yılında mezun oldu. 1 Mart 2016’dan bu yana Atılım Üniversitesi Kütüphane direktörü olarak görev yapmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde 2015-2016 yıllarında Kurumsal İletişim Kütüphanecisi, 2006 – 2015 yıllarında Daire Başkan Yardımcısı, 2005-2006 yıllarında Süreli Yayınlar ve Elektronik Kaynaklar Birim sorumlusu ve 2001-2005 yıllarında ise referans kütüphanecisi olarak görev yaptı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde Hizmet Kalitesi Ölçümü” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. 2002’den bu yana ANKOS’ta (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu), 2006’dan bu yana da TKD’de (Türk Kütüphaneciler Derneği) görev almaktadır. 2006’dan bu yana bir çok uluslararası bilimsel yayınevi danışma kurullarında yer almaktadır. 2011’den bu yana http://bluesyemre.com/ adlı blogunda mesleki ve ilgi alanları ekseninde paylaşımlar yapmaktadır. Mesleğinin bir parçası ve ilgi alanında olmasından dolayı sosyal medyayı çok etkin kullanmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklarda yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Profesyonel mesleği ve hobileri gereği teknolojiyi çok yakından takip etmeye çalışmaktadır. Özellikle son yıllarda inanılmaz bir şekilde gelişen mobil teknolojiler alanında da çalışmaktadır.

Halise Özdemirci
Halise Özdemirci
Uzman
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

Halise Özdemirci

Halise Özdemirci 1969 yılında Ankara'da doğdu.1991 yılında Ankara Üniversitesi Dili ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun oldu. 1992-1994 yıllarında Kültür Bakanlığı Ankara Polatlı ve Cebeci Halk Kütüphaneleri'nde kütüphaneci olarak, 1994-1996 yılları arasında ise Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Dokümantasyon Merkezi Süreli Yayınlar Birimi'nde uzman olarak çalıştı. 1996 yılında TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nde Uzman kütüphaneci olarak olarak çalışmaya başladı.

Özdemirci halen TUBİTAK ULAKBİM Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (EKUAL) Projesi'nde çalışmakta, elektronik veri tabanı lisans anlaşmaları, lisans müzakereleri, kullanım istatistikleri, yerel arşivleme, açık erişim, süreç yönetimi ve kütüphane konsorsiyumları konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Gönül Kafalı
Gönül Kafalı
Uzman
İYTE Kütüphane ve Dokümantasyon Başkanlığı

Gönül Kafalı

Gonul Kafali was graduated from Ege University, Communication Faculty in 1994. She worked at Dokuz Eylul University Library between the years 1998 and 2009. She has been working as a specialist at the reference department of IZTECH Library since 2009. She has been involved in OpenAIRE2020 project.

Derya Soğuksu
Derya Soğuksu
Koç Üniversitesi

Derya Soğuksu

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden 1998 yılında mezun olan Derya Soğuksu lisansüstü eğitimini yine aynı bölümde “Üniversite Kütüphanelerinde Elektronik Kaynaklara Dayalı Hizmetlerin Geliştirilmesinde Pazarlama Yaklaşımının Önemi” konulu tezi ile 2003 yılında tamamlamıştır.  1999 yılında Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde çalışmaya başlamış 2007 yılına kadar İşletme Koleksiyonu Referans Kütüphaneciliği ile birlikte Referans Takım Koordinatörü olarak görev almıştır. Sonrasında ise Koç Üniversitesi Kütüphanesi’nde Teknik Hizmetler Bölüm Sorumlusu olarak meslek hayatına devam etmektedir. 2011 yılından itibaren ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Kullanım İstatistikleri Çalışma Grubu üyeliği yapmaktadır.  Aynı zamanda ANKOS veri tabanı abonelik fiyat müzakereleri üzerine çalışmaktadır. Bütçe yönetimi, elektronik kaynaklar, kullanım istatistikleri, pazarlama yöntemleri gibi alanlarda birçok yayını ve sunumu vardır. Yayıncılık ver Kütüphanecilikte yeni trendleri, teknolojileri takip etmektedir.

Ayşen Binen
Ayşen Binen
Kütüphaneci
Adnan Menderes Üniversitesi

Ayşen Binen

Ayşen Binen 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Binen 2009-2012 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Referans Kütüphanecisi olarak görev yapmıştır. Ayşen 2010 yılından bu yana ANKOS Veritabanı Sorumlusu olarak, 2012 yılından itibaren de Adnan Menderes Üniversitesi’nde Kataloglama Kütüphanecisi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Elif İşel
Elif İşel
Kütüphaneci
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Elif İşel

Lisans eğitimini 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında  yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

2009 yılından itibaren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Menteşe Kütüphanesinde sağlama ve danışma biriminde görev yapmaktadır.

2009 yılından bu yana ANKOS Gönüllüsü olarak veri tabanı sorumlusu ve Halka İlişkiler gurubunda çalışmaktadır. Türk Kütüphaneciler Derneği Muğla Şubesi Yönetim Kurulu üyesidir.

Engelli ve sosyal dezavantajlı gençlere kültür ve sanat alanında ücretsiz eğitimlerin verildiği Düşler Akademisi Kaş Köy akademisinde gönüllü olarak kütüphane faaliyetleri organize etmektedir.

Neslihan Aka
Neslihan Aka
Kütüphaneci
Fırat Üniversitesi

Neslihan Aka

Neslihan Aka 2011 yılında Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 2013 yılında Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde başladığı Yüksek Lisansı’na halen devam etmektedir. 2011-2013 yılları arasında Kafkas Üniversitesi’nde Kataloglama-Sınıflama Kütüphanecisi ve Kullanıcı Hizmetleri Kütüphanecisi olarak görev yapmıştır. Aka 2013 yılından bu yana Fırat Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Kendisi Fırat Üniversitesi’nde açık erişim sistemi, veritabanları, kullanıcı eğitimi, kataloglama ve sınıflama hizmetleri sorumluluğunu yürütmektedir.