ANKOS BaşkanıHoş geldiniz,
 
Değerli meslektaşlarımız, kıymetli paydaşlarımız ve bilgi dünyasının değerli dostları öncelikle hepinizi saygı ile selamlıyorum.
 
ANKOS, 2001 yılından itibaren kütüphaneciler, araştırmacılar, öğrenciler, bilgi yöneticileri, eğitimciler, arşivciler ve bu alanda faaliyet gösteren paydaşların katılımı ile ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemektedir.  Her yıl düzenlenen ANKOS yıllık toplantıları 2013 yılından itibaren ANKOSLink adıyla bölgesel bir konferans halini almıştır. 2015 yılında “Mobil Gelecek: Kütüphaneler ve Kaynaklar” temasıyla gerçekleştirdiğimiz ANKOSLink2015 konferansını, 2014 yılına oranla büyüme ile 520’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir.
 
 

 

Günümüzde, kütüphanelerin geleceği yaşanmakta olan ve giderek ivme kazanan teknolojik gelişmelere ve bilgi eko sistemine bağlı olarak her zamankinden çok daha fazla tartışılmaktadır. Niccolò Machiavelli’nin de belirttiği gibi “her değişim daima başka değişimlere ihtiyaç gösterir”. Bu kapsamda kütüphanelerin ve kütüphanecilerin değişime karşı direnmek, değişime ayak uydurmak ya da değişime yön vermek  konusunda alacakları kararlar kütüphanelerin geleceğini şekillendirecektir. Yeni bu bilgi eko sisteminde kütüphanelerin bina, bütçe, personel, kullanıcı, koleksiyon, teknoloji politikalarını güncellenmeli, akademik iletişim kütüpahaneciliği, bibliometri, veri yönetimi gibi yeni roller konusunda kütüphaneciler proaktif  yaklaşım sergilemelidir.
 
Bu bağlamda, 7 – 9 Nisan 2016 tarihlerinde Antalya Kremlin Palas Kongre Merkezi’nde dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz ANKOSLink2016 Uluslararası Konferansının ana teması “Kütüphanelerin Yeniden Yapılandırılması” olarak belirlendi. E-kaynaklar ve yönetimi, kütüphane alanlarının yeniden tanımlanması, teknoloji kullanımı,  kütüphanecilerin yeni rolleri gibi bir çok konuyu içeren zengin bir program sizleri bekliyor.
 
ANKOSLink2016 konferansı, her yıl olduğu gibi bu yıl da davetli konuşmacılar, kütüphaneciler, araştırmacılar, öğrenciler, bilgi yöneticileri, eğitimciler, arşivciler ve bu alanda faaliyet gösteren firmaların destek ve katılımı ile daha etkin hale gelecektir.
 
Konferansının tüm katılımcılar için verimli olmasını diliyor, bu organizasyonun gerçekleşmesi için emek veren, birlikte çalışmaktan onur ve mutluluk duyduğum başta Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere tüm ANKOS gönüllülerine ve paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
 
Daha önce yapılan ANKOSLink toplantılarına katılımlarınız ve destekleriniz için teşekkür eder,  ANKOSLink2016 konferansına sizleri davet etmekten büyük mutluluk duyarım.
 
ANKOSLink2016 konferansında görüşmek üzere…
Saygılarımla,
 
Sami ÇUKADAR
ANKOS Başkanı


Tüm Haberler