Conference Hashtag #ANKOSLink2016

Kim Katılmalı

Kim Neden KatılmalıANKOSLink 2016 son gelişmeleri takip edebilmek, yeni hizmetler geliştirme ve mevcut hizmetleri iyileştirmek için gerekli tüm kaynakların bir çatı altında toplandığı uluslararası bir konferanstır.

ANKOSLink 2016 firmalara kendilerini ve ürünlerini tanıtabilecekleri ortamı sunabilecekleri zengin sergi imkanına paralel olarak sektöre ait en yeni gelişmelerin tartışılacağı akademik bir programa da içermektedir. Saygın konuşmacılar bu program dahilinde sektörün geleceğini şekillendirecek konuları tartışacaklardır.

 

Kullanıcılar Çözüm Arayanlar Sektörler
Veri Tabanları Keşif Araçları Yayıncılık
E-Dergiler Kütüphane Otomasyon Sistemleri Kütüphane Mobilyası
E-Kitaplar RFID Kütüphane Sarf Malzemeleri
E-Kaynakların Arşivlenmesi Sayısallaştırma E-Kaynak Yönetim Uygulamaları
Açık Erişim Bütçe Planlaması – Yönetimi Kütüphane Otomasyonu ve Güvenliği
İşbirliği ve Kaynak Paylaşımı E-Kaynak Yönetimi  
Personel Hareketliliği    

Bilgi Profesyonelleri için ANKOS Link 2016

Endüstri liderlerinden haberler

ANKOSLink 2016 akademik ve araştırma kütüphanelerinde ve hatta arşiv ve müzelerde çalışan bilgi profesyonelleri için kaçırılmaması gereken bir toplantıdır. Bu toplantıda her düzeyde görev yapan bilgi profesyonelleri tecrübe paylaşımı, öğrenme ve tanışma amacıyla bir araya gelecektir.


Sektördeki paydaşlarla tanışma

ANKOSLink 2016 toplantısında sizinle aynı zorlukları paylaşan kesimlerle tanışabilirsiniz. Yayıncılar, çevrimiçi bilgi sağlayıcıları, eğitimciler bu kesimler arasında sayılabilir.


Herkes için bir şey var:

ANKOSLink 2016 yöneticiden öğrenciye, her düzeyde görev yapan bilgi profesyonelleri için uygun içerik sunmaktadır.


ANKOSLink 2016’ya katılması önerilen gruplar:

  • Bilgi Profesyonelleri 
  • Kütüphaneciler
  • Akademisiyenler
  • Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri
  • Araştırma Kütüphanecileri
  • Bilgi Yöneticileri
  • Arşiv Uzmanları
  • Yayıncılar ve çevrimiçi bilgi sağlayıcıları …