Haberler

ANKOS Başkanı Davet Yazısı

Hoş geldiniz!

Değerli meslektaşlarım, kıymetli paydaşlar ve bilgi dünyasının değerli dostları öncelikle hepinizi saygı ile selamlıyorum.

2013 yılında yeni bir format ve yeni bir anlayışla yerelden bölgesele sloganı ile başlattığımız ANKOSLink konferansının üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz.

2001-2012 yılları arasında üniversitelerimizin ev sahipliğinde yapılan ANKOS yıllık toplantıları, 2013 yılından itibaren ANKOSLink adıyla farklı bir boyutta ve içerikte yapılmaya başlandı. ANKOS’un bölge toplantıları, çalıştayları, eğitim seminerleri ve diğer etkinlikleri geleneksel olarak devam etmektedir; ancak ANKOSLink konferansları bunların içerisinde en geniş kapsamlı olanıdır. Büyük bir cesaret ve heyecanla düzenlediğimiz ANKOSLink 2013, 2014 konferanslarına 1050’den fazla kişi katıldı. ANKOSLink konferanslarında 100’den fazla sunum, panel, seminer, çalıştay, firma görüşmeleri, eğitimler gerçekleştirildi. Konferansların sonrasında katılımcılara gönderilen anketlerden elde ettiğimiz verilere göre bu konferansları daha etkin hale getirmek için iyileştirmeler yaptık. ANKOSLink artık bölgesel bir konferans niteliği kazanmıştır.

Bilgi kaynağı taşıyıcılarının serüvenine baktığımızda bilginin giderek daha küçük taşıyıcılara depolandığı, bilgiye erişimin de buna paralel olarak mobil cihazlara doğru gittiğini söyleyebiliriz. Kütüphane kullanıcılarında ise mobil teknolojileri yoğun kullanan yeni bir nesil ile karşı karşıyayız. Hızla değişen bu faktörler karşısında kütüphane ve bilgi merkezlerinin hizmet ve kaynaklarının, iş süreçlerinin yeniden düzenlemesi artık kaçınılmaz. Bu gelişime bağlı olarak ANKOSLink2015 konferansının ana temasını "mobil gelecek: kütüphaneler ve kaynaklar" olarak belirledik. Konferansta elektronik kaynakların yönetiminden, veri madenciliğine, mobil ara yüzlerden, mobil kütüphane hizmetlerine ve geleceğin akademik kütüphaneleri gibi birçok konuyu içeren zengin bir program olacak. ANKOS çalışma gruplarının sunumları, üniversite kütüphanelerimizi yakından ilgilendiren performans bütçe, dijital arşivleme gibi konular da ele alınacak. Ayrıca, paydaşımız olan yayıncıların, aracı kuruluşların ürün ve hizmetlerini yakından görme, detaylı bilgi alma, öneri ve sorularımızı yöneltebilmek için ANKOSLink büyük bir fırsat olacaktır.

ANKOSLink2015 konferansı, davetli konuşmacılar, kütüphaneciler, araştırmacılar, öğrenciler, bilgi yöneticileri, eğitimciler, arşivciler ve bu alanda faaliyet gösteren firmaların destek ve katılımı ile daha etkin hale gelecektir.

Daha önce yapılan ANKOSLink toplantılarına katılımlarınız ve destekleriniz için teşekkür eder, ANKOSLink2015 konferansına sizleri davet etmekten büyük mutluluk duyarım.
ANKOSLink2015 konferansında görüşmek üzere…

Saygılarımla,

Sami ÇUKADAR
ANKOS Başkanı

Elmas Sponsorlar

 

  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors