Konuşmacılar & Panelistler

 

     
  Richard Wallis
 

Semantik web ve bağlantılı veri konusunda seçkin bir düşünce lideri olan Richard Wallis, bağlantılı veri alanında çalışmalar yapmak ve gelişmeleri yaymak amacıyla Teknoloji habercisi olarak OCLC’de 2012 yılında çalışmaya başladı. Yirmi yıldan fazla bir süredir bilgi dünyasındaki bu teknolojilerin ortaya çıkmasında ön planda yer aldı.

W3C Schema Bib Extend Community Group’un başkanlığını yapan Wallis aynı zamanda kütüphane ve web üzerinde bağlantılı verinin benimsenmesi üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Kütüphane, Web ve Semantik Web konulu etkinliklerde bilgi dolu ve eğlenceli açılış konuşmalarıyla ünlüdür. Wallis, uygulanabilir çözümler bulmaya inanan pragmatist bir bakış açısına sahiptir.

 


 

   
  Kornelia Tancheva
 

Kornelia Tancheva, Amerika’nın Ithaka kentinde bulunan Cornell Üniversitesi Kütüphanesi’nin Araştırma ve Eğitim Hizmetleri’nden sorumlu kütüphanecisidir. Ayrıca üniversitenin Dilbilim bölümü referans kütüphanecisi olarak çalışmaktadır.

Kornelia, master derecesini Syracuse’da bulunan Kütüphanecilik Okulu’ndan almış, doktora derecesini ise Cornell Üniversitesi Amerikan Tiyatrosu bölümünde yapmıştır.

Araştırma kütüphaneleri, etnografik kullanıcı araştırmaları, katılımcı tasarım, drama ve tiyatro üzerine sunum ve yayınları bulunmaktadır. Araştırma ve Eğitim Hizmetleri kütüphanecisi olarak, çalışmalarını daha çok üniversitenin araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetleri sürecinde kütüphanenin etkisi ve yenilikçi yöntemler üzerine yapmaktadır.

 


 

   
  Doç. Dr. Uğur ÜNAL
 

27 Kasım 1975’te Ankara’da doğan Doç. Dr. Uğur ÜNAL, 1998 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun olmuştur. “III. Selim Devri Islahat Çabaları (Nizâm-ı Cedîd)” adlı teziyle 2001 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bilim uzmanı unvanını almıştır. Aynı enstitüde hazırlamış olduğu “Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu (1861–1876)” adlı teziyle 2006 yılında doktor unvanını kazanmıştır.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı’nda 1999-2006 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 2006-2009 yılları arasında Öğretim Görevlisi, 2009-2010 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2010-2012 yılları arasında da Doçent olarak görev yapmıştır. Üniversitede lisans ve lisansüstü düzeyde “Türk Yenileşme Tarihi”, “Osmanlı Paleografyası”, “Osmanlı Diplomatikası”, “Türk Eğitim Tarihi” ve “Osmanlı Devleti Dış Politikası” derslerini vermiştir.

Yakınçağ Osmanlı Tarihi alanında çalışmaları bulunan ÜNAL’ın Osmanlı Devleti’nin askeri sistemi, eğitim kurumları ve yenileşme dönemi ıslahatları üzerine 10 adet kitabı, yerli ve yabancı akademik dergilerde birçok makalesi ve bildirisi bulunmaktadır.

5 Ocak 2012 tarihinde Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü olarak atanan Doç. Dr. Uğur ÜNAL halen bu görevine devam etmektedir.

İngilizce bilen Doç. Dr. Uğur ÜNAL evli ve üç çocuk babasıdır.

 


 

   
  Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ercan TOPCU
 

1973 yılında Üsküdar'da doğan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ercan Topcu ilk ve orta öğrenimini Mersin'de tamamladı. 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne girdikten sonra 1997 yılında mezun oldu. Daha sonra yüksek lisansını Amerika'da New York Eyaletinde Syracuse Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde, doktorasını Amerika'da Indiana Eyaleti Indiana Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimlerinde tamamladı.

1997 yılında lisans mezuniyeti sonrasında yaklaşık iki yıl boyunca Sasel Elektrik-Elektronik firmasında mühendis olarak çalıştı. Yüksek lisans sırasında Syracuse Üniversitesi'nde asistanlık çalışmalarında bulundu. Sonrasında doktora esnasında Indiana Universitesi Pervasive Technology Laboratuvarında araştırma görevlisi olarak Grid Computing projelerinde çalıştı. Doktorayı bitirdikten sonra bir yıl boyunca Louisiana Eyaletinde Louisiana State Üniversitesi Center for Computation & Technology araştırma merkezinde IT Danışmanı olarak çalıştı.

2010 yılında Türkiye'ye dönen Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ercan Topcu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 1997 yılından bu yana hem akademik olarak hem de mühendislik olarak birçok projelerde araştırmacı, yazılım mühendisi, yazılım baş mimarı ve yönetici olarak çalıştı.

Ocak 2011- Haziran 2013 döneminde ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığında IT Koordinatör olarak ÖSYM Bilgi İşlem altyapısının yeniden oluşturulması çalışmalarında ve ölçme değerlendirme yazılımı, soru bankası havuzu, elektronik sınav yazılım programlarının oluşturulması programlarında yönetici olarak çalıştı. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ercan Topcu 2014 Mayıs ayından bu yana Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını yürütmektedir.

 


 

   
  M. Mirat Satoğlu
 

M. Mirat Satoğlu TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Daha öncesinde IT uzmanı olarak çesitli uluslararası şirketlerde çalışmıştır.

M. Mirat Satoğlu Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini, Ege Üniversitesi'nden ve University of Pennsylvania'dan yüksek lisans derecelerini almıştır.  

 


 

   
  Jale Akbaş
 

1970 İstanbul doğumlu Jale Akbaş, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. İş hayatına, Milli Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce Öğretmeni olarak başladı ve Avrupa Birliği Projeleri kapsamında da Uzman Tercüman olarak devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde AB ve Projeler Şubesi ile Ar-Ge Stratejik Planlama Şubesi’nde SENnet Proje Koordinatörü, eTwinning Proje Uzmanı görevlerinde bulundu. Şu anda ilgili Genel Müdürlük te Avrupa Okul Ağı ve Projeler Koordinatörü ve EBA İngilizce sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Ayrıca kamu ve özel sektördeki profesyonel çeviri hizmetleri yanında Avrupa Birliği Projeleri kapsamında da birçok uluslararası etkinlikte yer almış ve bilimsel çalışmalara katkı sağlamıştır.

FATİH Projesinin ulusal ve uluslararası tanıtımında AB ülkeleri (Estonya, Danimarka, Belçika, İtalya, Portekiz) ve Uzakdoğu (Çin) ülkelerinde tanıtım çalışmalarında yer almış olan Jale AKBAŞ, IPA kapsamında da FATİH projesinin zenginleştirilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen 16 milyon Euro bütçeli bir projenin de uluslararası çalışmalarının sorumluluğunu yürütmektedir.

 


 

   
  Kamil Mehmet Özkan
 

1986 Bursa doğumlu olan Kamil Mehmet ÖZKAN, ilk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamlamıştır. Bursa Anadolu Lisesi’nden sayısal alanda mezun olduktan sonra lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nde (Burslu) tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Yeni Medya Yüksek Lisans Programı’nda (Burslu) olarak tamamlayıp Turkcell ve sektörün öncü firmalarının desteği ile Türkiye’nin ilk ve kapsamlı tablet cihaz kullanımı, yayıncılık ve yeni reklam modelleri üzerine yaptığı araştırmayı tez olarak hazırlamış ve mezun olmuştur. Yine yüksek lisans eğitimi sırasında yeni medya ve büyük dönüşüm alanında farklı çalışmalar yapmış raporlar hazırlamıştır. Halen İstanbul Aydın Üniversite’sinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Mart 2013 itibari ile Türk Hava Yolları’nda Dijital Yayınlar Koordinatörü olarak görev yapmaya başlayan Kamil Mehmet ÖZKAN, Türkiye’nin en büyük dergilerinden Skylife’in dijital mecralarda dönüşümü, Sky Library Projesi, THY Yayınları projesi, Sanal Müze gibi pek çok dijital yayıncılık projelerini koordine etmiştir. Global anlamda yenilikçi projeler konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Şuan Türk Hava Yolları’nda dijital mecralarda yenilikçi projeler geliştirmeye devam etmektedir. Yeni dünyada sektörlerin ve markaların iletişim ve satış kanallarındaki dönüşüm (iletişim, satış, strateji geliştirme, big data) alanında danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir. HBR Türkiye blogları, Müsiad Çerçeve Dergisi gibi çeşitli ekonomi ve yönetim dergi ve sitelerinde yazıları yayınlanmaya devam eden Kamil Mehmet ÖZKAN, ayrıca seyahat, yemek ve lifestyle öneriler için Not Defteri Blog sitesinde de yazmaya devam etmektedir.

 


 

   
  David Ball
 

Bournemouth Üniversitesi’nde 18 yıl Üniversite Kütüphanecisi olarak çalıştıktan sonra erken emekliliğe ayrılan David, şimdilerde yüksek öğretim alanında özellikle bilimsel iletişim, e-kitaplar ve e-dergiler, sağlama, kütüphane ve ilgili sistemler, sanal öğretim ortamları konusunda bağımsız bir danışman, araştırmacı ve yönetici olarak çalışmaktadır.

David, çeşitli kullanıcılar ve kuruluşlar için çoğunlukla Açık Erişim yayınlarına odaklanan oldukça kapsamlı projeler üstlenmiştir. Bu kuruluşlar; Public Library of Science (PLoS), the Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, City University London, UKeiG, Jisc Collections, UCL, SPARC Europe, Public Health England, OAPEN, Enabling Open Scholarship (EOS) şeklinde sıralanabilir. Güncel işleri ise PASTEUR4OA ve FOSTER projelerini kapsamaktadır.

David ayrıca, eğitim ve dijital teknoloji alanındaki bir dizi projede bir danışmanlık firması olan Sero HE http://www.serohe.co.uk/) ile de çalışmıştır.

 


 

   
  Prof. Dr. Yaşar Tonta
 

Prof. Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. Bilgi erişim, bilgi mimarisi, bilgi sistemleri tasarımı, ağa dayalı bilgi hizmetleri, dijital kütüphaneler, elektronik yayıncılık, açık erişim, bibliyometri ve kültürel miras konularında dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır.

Geçmişte Prof. Tonta TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) kurucu müdürü, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı, NATO Araştırma ve Teknoloji Örgütü (R&TO) Bilgi Yönetimi Komitesi’nin (BYK) seçilmiş başkanı ve BYK’nin Elektronik Bilgi Yönetimi Seminer Dizisinin yöneticisi olarak görev yapmıştır. Avrupa Komisyonu (en son MedOANet ve PASTEUR4OA projeleri) ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde görev almıştır. Çalışmaları JASIST ve Journal of Informetrics gibi çeşitli profesyonel dergilerde yayımlanmıştır. Prof. Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülünü almıştır (2010). Halen UNESCO Türkiye Dünya Belleği Komitesi’nin Başkan Vekilidir.

Prof. Tonta Bilgibilim ve Teknoloji Derneği (ASIS&T) de dahil çeşitli derneklerin üyesidir ve IMCW, ICKM, ISSI ve ELPUB gibi çeşitli uluslararası konferansların Düzenleme ve Program Komitelerinde hizmet etmiştir. Kütüphanecilik ve Bilgi Araştırmaları konusundaki eğitimini Hacettepe Üniversitesi (lisans ve yüksek lisans), Galler Üniversitesi (yüksek lisans) ve Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesinde (doktora) tamamlamıştır.

Daha fazla bilgi için bkz. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html.

 


 

   
  Gültekin Gürdal
 

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) bölümünden mezun olan Gültekin Gürdal; yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi, İşletme Yönetimi alanında yaptı.

Bilkent Üniversitesi, TÜBİTAK, Sabancı Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde çalışmış olan Gürdal, 2005 yılından bu yana İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak meslek hayatına devam etmektedir.

2008-2012 yılları arasında Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Başkanı olarak görev yapan Gürdal; halen, ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler (AEKA) Çalışma Grubu’nun koordinatörlüğünü yürütmektedir. Son yıllarda özellikle “Açık Erişim” konusu üzerinde çalışan Gürdal, 2014 yılı sonunda tamamlanan OpenAIRE+ projesinden sonra AB Ufuk 2020 Çerçeve programı OpenAIRE2020 projesinin de Türkiye ortağıdır.

Aynı zamanda; Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanı tarafından kurulan “Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu” üyeliğine seçilmiş olan Gürdal, “Ulusal Akademik Arşiv Projesi” için çalışmakta, özellikle yurt içinde Açık Erişim konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalar yapmaktadır.

Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK), Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği (ANKOS), Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche - Association of European Research Libraries (LIBER), The Confederation of Open Access Repositories (COAR), The European Organisation for International Research Information (EuroCRIS), International Association of Scientific and Technological University Libraries (IATUL) gibi kuruluşlarda üyeliği bulunan Gürdal, bu kuruluşlarda aktif roller de almaktadır.

Gürdal; Elsevier, Springer, Proquest, Sage ve EBSCO gibi yayınevleri ve firmalar için “Kütüphane Danışma Kurulu” üyelikleri yapmıştır/yapmaktadır.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok yayını olan Gürdal; kütüphanecilik alanındaki her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmenin yakın takipçisi ve uygulayıcısıdır.

 


 

   
  Dr. Burcu Bulut
 

Burcu Bulut, 2011 yılında Bilgi ve Belge Yönetimi alanında doktora derecesini aldı. Bulut, farklı üniversitelerde teknik hizmetler, referans ve e-kaynak kütüphanecisi olarak görev aldı, bunların yanı sıra Swets Information Services de elektronik ürün müdürü olarak görev yaptı.

2013 yılında Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü olarak İpek Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu’nda (ANKOS) Kullanıcı/Kütüphaneci Eğitimi, Veritabanı Değerlendirme Gruplarında gönüllü olarak çalıştı, halen ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu’nda çalışmakta ve bir veritabanının sorumluluğunu yürütmektedir.

2004-2006, 2012-2014 yıllarında Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Yönetim Kurulunda görev aldı TKD Halkla İlişkiler Grubu’nun kuruluşuna katkıda bulunarak bir yıl süre ile başkanlığını yaptı. Bulut, ülkesindeki açık erişim ve kurumsal arşiv savunucuları arasında yer alıyor ve OpenAIRE projesinin aktif çalışanlarından biri.

Uzmanlık alanları arasında dijital kütüphaneler, e-kaynak yönetimi, açık erişim, kurumsal arşivler, bilgi erişim sistemleri ve bilgi arama davranışı yer alıyor.

Kendisi ile tr.linkedin.com/in/burcubulut/ hesabından iletişime geçebilirsiniz.

 


 

   
  Orçun Madran
 

Orçun Madran, 1999 yılında Bilgi Yönetimi alanında lisans derecesini, 2005 yılında ise Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans derecesini almıştır.

Halen Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü‘nde Öğretim Elemanı olarak çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi‘nde Eğitim Teknolojileri alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Temel çalışma alanları, uzaktan eğitim ve e-öğrenmedir ve mobil bilgi sistemleridir. Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: www.madran.net

 


 

   
  Mehmet Üneş
 

Mehmet Üneş 1979 tarihinde Amasya’da dünyaya geldi.

2006’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Mehmet Üneş, 2012’de Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.

Mehmet Üneş, 2011 yılından beri Ortadoğu Stratejik Araştırma Merkezi (ORSAM) Danışma Kurulu Üyeliği’ni sürdürmektedir. Aynı zamanda Kastamonu Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü’nde Koordinatör Yardımcığı görevini de yürütmektedir.

Mehmet Üneş, Beira Interior Covilha Üniversitesi, Portekiz Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında Üniversitede kurulmakta olan özürlüler ofisine danışmanlık desteğini 2011’den beri vermektedir.

Mehmet Üneş, 2009’dan beri Kastamonu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Elektronik Kaynak Sorumlusu olarak çalışmaktadır.

İleri seviyede İngilizce ve iyi seviyede Fransızca bilmektedir.

Elmas Sponsorlar

 

  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors