Basın Odası

ANKOSLink2015 ULUSLARARASI KONFERANSI

 

2013 yılında yeni bir format ve yeni bir anlayışla yerelden bölgesele sloganı ile başlattığımız ANKOSLink uluslararası konferansının üçüncüsünü 9-11 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya, Kervansaray Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdik. ANKOS’un kuruluşunun ise 15. yılını kutladık.

2001-2012 yılları arasında üniversitelerimizin ev sahipliğinde yapılan ANKOS yıllık toplantıları, 2013 yılından itibaren ANKOSLink adıyla farklı bir format ve içerikte yapılmaya başlandı. ANKOS’un bölge toplantıları, çalıştayları, eğitim seminerleri ve diğer etkinlikleri geleneksel olarak devam etmektedir; ancak ANKOSLink konferansları bunların içerisinde en geniş kapsamlı olanıdır.

ANKOSLink 2015 Uluslararası Konferansını Azerbaycan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Almanya, İngiltere başta olmak üzere 19 ülkeden 515’den fazla katılımcı ile gerçekleştirdik. Katılım dağılımına baktığımızda 74 firmadan 186 kişi, 139 ANKOS üyesi kurumdan 305 kişi, 22 farklı kurumdan 24 genel katılımcı şeklindedir. ANKOSLink2015 konferansı 2014’e oranla %15 büyüme ile bu zamana kadar düzenlenen konferanslar içinde rekor katılımla gerçekleşti. Bu rekor katılım gelecek yıllarda düzenleyeceğimiz konferansların, daha da genişleyeceğini açıkça ortaya koymuş ve bizlerin heyecanını daha da arttırmıştır.


Bilgi kaynağı taşıyıcılarının serüvenine baktığımızda bilginin giderek daha küçük taşıyıcılara depolandığı, bilgiye erişimin de buna paralel olarak mobil cihazlara doğru gittiğini söyleyebiliriz. Kütüphane kullanıcıları tarafında ise mobil teknolojileri yoğun kullanan yeni bir nesil ile karşı karşıyayız. Hızla değişen bu faktörler karşısında kütüphane ve bilgi merkezlerinin hizmet ve kaynaklarının, iş süreçlerinin yeniden düzenlemesi artık kaçınılmaz. Bu gelişime bağlı olarak ANKOSLink2015 Uluslararası konferansının ana temasını "mobil gelecek: kütüphaneler ve kaynaklar" olarak belirledik. Konferans için elektronik kaynakların yönetiminden, veri madenciliğine, mobil ara yüzlerden, mobil kütüphane hizmetleri ve geleceğin akademik kütüphaneleri gibi birçok konuyu içeren zengin bir program hazırladık. ANKOS çalışma gruplarının sunumları, üniversite kütüphanelerimizi yakından ilgilendiren kütüphaneler için bağlı fırsat ağı, geçmişten geleceğe bilgi kaynaklarının korunması ve geleceğe aktarılması, inovasyon ve AR-GE, üniversitelerde araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi, açık erişim ve daha pek çok konu konferans süresince ele alındı.

 

E-kitap, e-dergi, video barındıran veri tabanlarının yanı sıra bilgiye erişimde yeni yaklaşımlar, araştırma ve işbirliği stratejileri, otomasyon sistemleri, atıf analizleri, RFID, Türkiye bilimsel araştırma haritası, yayınevi göçleri, telif hakları yönetimi, intihal tespit yazılımları ve daha pek çok konuda firma sunumu da bu konferansta yer aldı. Ayrıca, paydaşımız olan yayıncıların, aracı kuruluşların ürün ve hizmetlerini yakından görmemize, detaylı bilgiler almamıza olanak sağlaması bakımından ANKOSLink büyük bir fırsat oldu. 

 

ANKOSLink2015 konferansını farklı kılan diğer bir nokta ise Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanlarının yer alması, TKD ve ÜNAK Başkanlarının ANKOS davetlisi olarak katılmasıdır. 2013 yılında başlatılan ve bu yıl da Mikrobilgi- Cengage firmalarının organizasyon ve desteği ile 5 üniversitenin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden geleceğin bilgi profesyoneli 5 öğrencinin de katılmasıdır. Yine 2015 konferansı sadece üniversite kütüphanelerinden değil, TBMM Kütüphanesi, Özel Araştırma Kütüphaneleri gibi 13 farklı alanda faaliyet gösteren kurumdan kütüphaneciler, araştırmacılar, öğrenciler, bilgi yöneticileri, eğitimciler, arşivciler gibi ilgili her alandan katılımcıların bulunmasıdır. Bu bağlamda ANKOSLink konferansları her alandan katılımcı ve paydaşın işbirliği ve katılımına açık olmaya devam edecektir.

 

ANKOSLink2015 Uluslararası Konferansında ANKOS tarafından koordine edilen 4 sunum, 4 panel ve 1 seminer gerçekleştirildi. Firmalar tarafından ise 46 sunum yapıldı. Konferansa OCLC’den davetli konuşmacı Richard Wallis’ın konuşmasıyla ile başladık. Konferansın ilk gününde Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Odabaş’ın moderatörlüğünde olan “Geçmişten Geleceğe Bilgi Kaynaklarının Dijitalleşmesi, Korunması ve e-Gelecek” başlıklı panel, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Uğur ÜNAL, TÜBİTAK- ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu, IEEE Avustralya, Orta Doğu, Singapur, Güney Kore, Yeni Zelanda Bölge Müdürü Keng Lam Kuan katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Konferansın ikinci gününde, T.C. Bilim, Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Sayın Yard. Doç. Dr. Ahmet Ercan Topçu “İnovasyon ve Ar-Ge” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından Cornell Üniversitesi Kütüphanesi Araştırma ve Eğitim Hizmetlerinden Sorumlu Direktör Yardımcısı Dr. Kornelia Tancheva “Kampüslerde Araştırma Kütüphaneleri Aracılığı ile Kullanıcılarımızda, Yöneticilerimizde Nasıl Fark Yaratırız?” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Devamında Bournemouth Üniversitesi Kütüphanesi Danışman ve Emekli Direktörü David Ball “Açık Erişim Politikaların Etkinin Artırılması: PASTEUR4OA Anket Sonuçları” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. İkinci günün son oturumu ise İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Göknur Arslan’ın moderatörlüğünde “Örneklerle Mobil Kütüphaneler” başlıklı panel Türk Hava Yolları Dijital Yayıncılık Koordinatörü Kamil Mehmet Özkan, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Proje Koordinatörü Jale Akbaş, Kastamonu Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Mehmet Üneş’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın son günü ise Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Orçun Madran’ın katılımıyla “Bilgi Hizmetleri için Mobil Uygulama Geliştirme” başlıklı seminer gerçekleştirildi. Ardından Doğuş Üniversitesi Kütüphane Müdürü Sönmez Çelik’in moderatörlüğünde Türkiye’de Açık Erişim Çalışmaları başlıklı panel, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Tonta, ANKOS Açık Erişim Grubu’ndan Dr. Burcu Bulut ve Gültekin Gürdal’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Son olarak MEF Üniversitesi Kütüphane Direktörü Ertuğrul Çimen moderatörlüğünde “ANKOS Çalışma Grupları Sunumları” başlıklı panel Lisans Anlaşmaları Grubu adına Ata Türkfidanı, Halkla İlişkiler Grubu adına Muhteşem Önder, Kullanıcı İstatistikleri Grubu adına Derya Soğuksu ve İşbirliği Çalışma Grubu adına Sema Çelikbaş’ın sunumlarını yapması ile tamamlandı.

 

ANKOSLink2015 uluslararası konferansı için kendilerine gönderilen daveti kabul eden, Türkiye’den ve Dünya’nın farklı köşelerinden binlerce kilometre katederek gelen birbirinden değerli konuşmacılarımıza ANKOSLink konferansına değer kattıkları için teşekkür ediyorum.

 

Başta ANKOSLink2015 uluslararası konferansının ana sponsoru ResearchSoftvare olmak üzere tüm sponsorlara, katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

 

Ayrıca konferansın hazırlıkları ve konferans süresince olağanüstü emek harcayan, hafta içi ve hafta sonu, mesai gözetmeksizin çalışan tüm ANKOS gönüllülerine, öğrencilerimize bu arkadaşlarımızın çalışmalarını destekleyen, teşvik eden kütüphane yöneticilerine ve yönetim kurulu’nda birlikte görev yaptığım değerli arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

 

Gelecek ANKOSLink uluslararası konferanslarında görüşmek üzere.

 

Saygılarımla,

 

 

 

Sami Çukadar

ANKOS Başkanı

Elmas Sponsorlar

 

  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors