Kim, Neden katılmalı?

Kim, Neden katılmalı?

ANKOSLink 2014 son gelişmeleri takip edebilmek, yeni hizmetler geliştirme ve mevcut hizmetleri iyileştirmek için gerekli tüm kaynakların bir çatı altında toplandığı yıllık bir organizasyondur. ANKOSLink 2014 içinde her kesimden bilgi profesyonelleri için uygun konular barındırmaktadır:

Kullanıcılar

Çözüm Arayanlar

Sektörler

 • Veri Tabanlar
 • Keşif Araçları
 • Yayıncılık
 • E- Dergiler
 • Kütüphane Otomasyon Sistemleri
 • Kütüphane Mobilyası
 • E-Kitaplar
 • RFID
 • Kütüphane Sarf Malzemeleri
 • E-Kaynakların Arşivlenmesi
 • Sayısallaştırma
 • E-Kaynak Yönetim Uygulamaları
 • Açık Erişim
 • Bütçe Planlaması – Yönetimi
 • Kütüphane Otomasyonu ve Güvenliği
 • İşbirliği ve Kaynak Paylaşımı
 • E-Kaynak Yönetimi
 
 • Personel Hareketliliği
   

  ANKOSLink 2014 firmalara kendilerini ve ürünlerini tanıtabilecekleri ortamı sunabilecekleri zengin sergi imkanına paralel olarak sektöre ait en yeni gelişmelerin tartışılacağı akademik bir programa da içermektedir. Saygın konuşmacılar bu program dahilinde sektörün geleceğini şekillendirecek konuları tartışacaklardır.

Bilgi Profesyonelleri için ANKOS Link 2014

 Endüstri liderlerinden haberler

ANKOSLink 2014 akademik ve araştırma kütüphanelerinde ve hatta arşiv ve müzelerde çalışan bilgi profesyonelleri için kaçırılmaması gereken bir toplantıdır. Bu toplantıda her düzeyde görev yapan bilgi profesyonelleri tecrübe paylaşımı, öğrenme ve tanışma amacıyla bir araya gelecektir.

Sektördeki paydaşlarla tanışma

ANKOSLink 2014 toplantısında sizinle aynı zorlukları paylaşan kesimlerle tanışabilirsiniz. Yayıncılar, çevrimiçi bilgi sağlayıcıları, eğitimciler bu kesimler arasında sayılabilir.

Herkes için bir şey var

ANKOSLink 2014 yöneticiden öğrenciye, her düzeyde görev yapan bilgi profesyonelleri için uygun içerik sunmaktadır.

ANKOSLink 2014’e katılması önerilen gruplar:

• Bilgi Profesyonelleri
• Akademik Kütüphaneciler
• Araştırma Kütüphanecileri
• Bilgi Yöneticileri
• Arşiv Uzmanları
• Yayıncılar ve çevrimiçi bilgi sağlayıcıları…

Yakut Sponsorlar

Elmas Sponsorlar

 • diamondsponsors
 • diamondsponsors
 • diamondsponsors
 • diamondsponsors
 • diamondsponsors
 • diamondsponsors
 • diamondsponsors