Konuşmacılar & PanelistlerLLUIS ANGLADA I DE FERRER

Lluís Anglada i de Ferrer Kütüphanecilik ve Felsefe alanlarında derecelere sahiptir. Katalan Akademik Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Yöneticisi görevini sürdüren De Ferrer 1989-1998 yılları arasında Katalonya Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Direktörlüğünü ve 1986-1989 yılları arasında Barcelona Üniversitesi Kütüphanecilik Okulunda öğretim üyeliği yapmıştır.

De Ferrer ayrıca Eğitim Bakanlığı altında Açık Erişim Grup Koordinatörlüğü ve farklı derneklerin yönetim Kurulu üyeliklerini yürütmektedir. LIBER Yönetim Kurulu üyeliği, ICOLC Avrupa Organizasyon Komitesi üyeliği nu görevler arasında sayılabilir.

Kendisi ayrıca Nature Publishing Group ve Wiley Kütüphane Danışma Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. OCLC, Elsevier ve ProQuest’in farklı kurullarında da yer almıştır.

De Ferrer’in 2 blog sayfası vardır:
http://bdig.blogspot.com
http://www.google.com.tr/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=blok+de+bid

Kendisinin kütüphanecilik ve yeni teknolojiler alanında pek çok makalesi ve konuşması bulunmaktadır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HEATHER JOSEPH

Heather Joseph Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC)'ın direktörlüğünü 2005 yılından beri yürütmektedir. SPARC araştırma çıktılarının global ölçekte sayısal paylaşımını amaçlayan akademik ve araştırma kütüphaneleri koalisyonudur.
Bu görevinden önce Joseph 15yıl ticari ve kar amacı gütmeyen yayınevlerinde yöneticilik yapmıştır. Kendisi BioOne'ın kurucusudur. Ayrıca ABD'de de federal fonlarda yapılan araştırma sonuçlarının halka açılması için çalışan Alliance for Taxpayer Access adlı ulusal koalisyonun da toplantı davetlerini gerçekleştirir.
Joseph Public Library of Science gibi (PLoS) pek çok kar amacı gütmeyen kurumun Direktörler Heyetinde yer almaktadır. Pek çok bakanlık altında oluşturulmuş komitelerde aktif çalışmaktadır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KATHY PERRY

Kathy Perry 1994 yılından beri Virjinya Sanal Kütüphanesi (VIVA - www.vivalib.org.)’nın bünyesinde çalışmaktadır ve şu an direktörlük görevini yürütmektedir. VIVA 73 kar amacı gütmeyen akademik kütüphaneden oluşan bir eyalet konsorsiyumudur. Perry, 16 milyon dolarlık bir bütçe ile beraber Konsorsiyumum tüm proje ve hizmetlerinin koordinasyonundan sorumludur. Kendisi ayrıca International Coalition of Consortia (ICOLC) ve Project COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) altında aktif görev almaktadır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROF. HANS WISSEMA

Prof. Hans Wissema Delft Teknoloji Üniversitesi’nden Emekli Öğretim Üyesidir. Kendi ismi ile kurduğu Wissema Consulting Ltd. danışmanlık şirketinin yöneticisidir. Hollanda’da Kimya Mühendisliği ve Kontrol Mühendisliği eğitimi aldıktan sonra doktorasını İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yönetim, inovasyon ve girişimçilik konularında danışmanlığı akademik çalışmaları ile paralel yürütmüştür. Hollanda’da yer alan Nijenrode İşletme Üniversitesi’nde halen stratejik yönetim alanında ders veren Prof. Wissema kendi kurduğu danışmanlık firması ile aynı zamanda girişimçilik kimliğine de sahiptir.
Pek çok büyüklü küçüklü şirkete, kamu kuruluşuna ve üniversiteye danışmanlık yapan Prof. Wissema 6 kitap ve pek çok makalenin yazarıdır. Bu kitaplar arasında Üçüncü Kuşak Üniversite 5 dile çevrilmiştir. Son dönem ilgi alanı inovasyon politikası, yükseköğretim politikası ve üniversitelerde yönetimdir.
Prof. Wissema aralarında IEEE Transactions on Transactions on Engineering Management and Long Range Planning’nin de bulunduğu pek çok dernekte kurul üyeliği yapmıştır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 NOL VERHAGEN

Nol Verhagen Felemenk dili ve edebiyatı alanında Yüksek lisans derecesini aldıktan sonra 6 yıl lise öğretmenliği yapmıştır. 1979 yılından sonra Tilburg Üniversitesi’nde, 1990 yılından başlayarak ise Amsterdam Üniversitesi’nde idari yöneticilik görevleri üstlenmiştir.

 1997 yılında Amsterdam Üniversitesi’nde Kütüphane Yöneticiliğine getirilmiştir. 2013 yılı Ağustosunda emekli oluncaya kadar da bu görevini sürdürmüştür. Amsterdam Üniversitesi Hollanda’nın 4.000.000 cildi, 200.000 nadir eseri, 500 veri tabanı ile en büyük kütüphane sistemine sahiptir. 4 kampusta 4000 araştırmacıya ve 30000 öğrenciye hizmet verilmektedir.

 Özel ilgi alanlarının başında lisanslama ve telif hakları gelen Verhagen International Coalition Of Library Consortia (ICOLC)’nın Avrupa ayağında yürütücülük ve IFLA’nın Telif Hakları Komitesinde üyelik görevleri yüklenmiştir.

 Verhagen 2002 -2005 yılları arasında Hollanda Araştırma Kütüphaneleri Konsorsiyumu başkanlığını yürütmüştür. Lisanslama Uzman Grubu (Licencing Expert Group of Knowledge Exchange ) üyeliğini gene uzun yıllar sürdürmüştür.

 Bu görevleri esnasında kazandığı deneyimle bugün kendisi lisanslamada güncel uygulamalar ve bilimsel bilgiye erişimin satın alımında kullanılan iş modelleri hakkında önemli bir deneyime sahiptir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GÜLTEKİN GÜRDAL

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) bölümünden mezun olan Gültekin Gürdal; yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi, İşletme Yönetimi alanında yaptı.
Bilkent Üniversitesi, TÜBİTAK, Sabancı Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde çalışmış olan Gürdal, 2005 yılından bu yana İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak meslek hayatına devam etmektedir.
2008-2012 yılları arasında Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Başkanı olarak görev yapan Gürdal; halen, ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler (AEKA) Çalışma Grubu’nun koordinatörlüğünü yürütmektedir. Son yıllarda özellikle “Açık Erişim” konusu üzerinde çalışan Gürdal, AB 7. Çerçeve projesi olan OpenAIRE+ projesinin Türkiye ortağı ve SCOAP3 projesinin ulusal kontak kişisidir. Aynı zamanda; Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanı tarafından kurulan “Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu” üyeliğine seçilmiş olan Gürdal, “Ulusal Akademik Arşiv Projesi” için çalışmakta, özellikle yurt içinde Açık Erişim konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalar yapmaktadır.
Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK), Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği (ANKOS), Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche - Association of European Research Libraries (LIBER), The Confederation of Open Access Repositories (COAR), The European Organisation for International Research Information (EuroCRIS), International Association of Scientific and Technological University Libraries (IATUL) gibi kuruluşlarda üyeliği bulunan Gürdal, bu kuruluşlarda aktif roller de almaktadır.
UKSG tarafından yayınlanan, uluslararası bir dergi olan “Insights: The UKSG Journal”in Yayınlar ve Hakem Komitesi üyesi olan Gürdal; Elsevier, Springer, Proquest, Sage ve EBSCO gibi yayınevleri ve firmalar için “Kütüphane Danışma Kurulu” üyelikleri yapmıştır/yapmaktadır.
Ulusal ve uluslararası alanda birçok yayını olan Gürdal; kütüphanecilik alanındaki her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmenin yakın takipçisi ve uygulayıcısıdır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KATHLEEN SHEARER

Kathleen Shearer, 2009 yılının Ekim ayında faaliyete geçen COAR( Açık Erişim Arşivleri Konfederasyonu) uluslararası derneğinin direktörüdür. Merkezi Almanya’nın Gottingen şehrinde olan COAR’ın dünya genelinde, 4 kıta ve 35 ülkede 100’ün üzerinde üyesi bulunmaktadır. Misyonu, araştırma sonuçlarının görünürlüğünü ve uygulanırlığını küresel bir dijital açık erişim arşivleri ağı ile artırmaktır.

Yüksek lisansını Kütüphanecilik alanında yapan Shearer on yıldan fazla süredir açık erişim ve araştırma verilerinin yönetimi alanlarında çalışmaktadır. Konsorsiyal lisans uygulamalarında arşivlere veri koymayı düzenleyen maddeleri izleyen Uluslararası Açık Erişim Lisanslar ve Anlaşmalar Çalışma Grubu’nun da başkanı, çok disiplinli araştırma veri setlerinin yönetimindeki iyi uygulamalara bakan RDA Long Tail Araştırma Verileri grubunun ise eş-başkanıdır. Ayrıca Kanada Araştırma Kütüphaneleri Derneği’nde yarı zamanlı araştırmacı ve Araştırma Verisi Kanada’nın yönetim kurulu üyesidir. Shearer ayrıca Kanada Araştırma ve Bilgi Ağı, Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Konseyi ve daha başka birçok akademik kütüphane için danışmanlık yapmaktadır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Yakut Sponsorlar

Elmas Sponsorlar

  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors