Basın Odası
ANKOSLink 2014
’ün ardından;

ANKOSLink 2014 konferansı, 18 – 20 Nisan 2014 tarihlerinde Maritim Kongre Merkezi’nde 500’den  fazla katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. ANKOSLink 2014 konferansının gerçekleşmesi için katkı sağlayan başta ana sponsorumuz Elsevier olmak üzere tüm firmalara ve temsilcilerine, tüm katılımcılara teşekkür ederim.

ANKOSLink 2014 konferansı bazı ilklere sahne oldu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı sayın Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA ilk kez, ANKOS faaliyetlerinin önemine ve akademik çalışmalara olan katkısına vurgu yapan bir mesaj göndererek konferansa olan desteğini dile getirdi . Diğer yandan TUBİTAK – ULAKBİM Müdür Vekili sayın Dr. Ahmet KAPLAN da ilk kez ANKOS toplantısına katıldı ve davetli konuşmacı olarak ANKOS – ULAKBİM işbirliğini ön plana çıkartan bir konuşma yaptı. Bu iki önemli desteğin, Türkiye’de elektronik yayın alımları için oluşturulan konsorsiyumların tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyor ve destekleri nedeniyle sayın Prof. Dr. ÇETİNKAYA’ya ve sayın Dr. KAPLAN’a teşekkür ediyorum.

ANKOSLink 2014 konferansı, ilk kez 2013 yılında hayata geçirilen yeni formatın sürekliliği ve sürdürülebilirliğini göstermesi bakımından ayrı bir öneme sahiptir. 2014 konferansı, ANKOSLink’in hızla bölgesel bir nitelik kazanması ve bilgi hizmetleri / kütüphanecilik alanında uluslararası alanda değeri her geçen yıl artan bir konferans halini alması yönünde önemli bir adım olmuştur. Bu bağlamda yayınevleri ve aracı firmaların da desteği ile özellikle bilgi paylaşımı ve işbirliği anlamında ANKOS için özel bir yere sahip Türk Cumhuriyetlerinden sağlanan katılım son derece önemli ve memnuniyet vericidir. Bulunduğu coğrafyada, katılım ücreti alınmayan yegane tanıtım, pazarlama  ve profesyonel – sosyal iletişim platformu olan ANKOSLink’in büyüyüp, gelişeceğine olan inancım tamdır.

ANKOSLink 2014 konferansı süresince yerli ve yabancı 58 firmanın temsilcileri  standlarında katılımcılarla yüz yüze görüşme fırsatı buldular. Paralel oturumlarda 50 firma sunumu, 3 ANKOS paneli, 2 seminer, 1 ANKOS sunumu ve 1 çalıştay gerçekleştirilmiştir. Konferans programında yer alan sunumlara www.ankoslink.org.tr adresinden erişilebilmektedir. ANKOSLink 2014 konferansı 508 katılımcı ile gerçekleşmiştir. Gelecek yıllarda katılımcı sayısının hızla artması beklenmektedir.

Son olarak, konferans öncesinde, sırasında ve sonrasında özveri ile görev yapan tüm ANKOS gönüllülerine Yönetim Kurulu adına teşekkürü borç biliyorum.

Gelecek ANKOSLink konferansında görüşmek dileği ile,


Saygılarımla,

Ertuğrul ÇİMEN
ANKOS Başkanı

Yakut Sponsorlar

Elmas Sponsorlar

  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors
  • diamondsponsors